• Systemet för besiktning och kontroll

  REQS ger faktabaserat beslutsunderlag

  REQS System AB integreras i iBinder Sverige AB

   
  I november 2022 blev REQS systems AB en del av iBinder Group. Nu tar vi nästa steg i vår resa, den 1 januari 2024 integreras bolaget REQS Systems AB med systerbolaget iBinder Sverige AB. Syftet med integrationen är att förenkla för våra kunder och skapa ännu bättre förutsättningar för att fortsätta förbättra våra produkter och tjänster. 
   
  Ändringen innebär ingen förändring för dig som kund – vi kommer fortsätta att erbjuda våra tjänster i precis samma form och avtalsvillkor ändras inte. Däremot om du är kund i flera av iBinder bolag kommer du att kunna samla dina fakturor och ta del av attraktiva erbjudanden.

  Vid frågor eller funderingar, kontakta oss gärna!

  Digitalisering

  Vi har arbetat med digitalisering av besiktningar och kontroller sedan 1996 och det tänker vi fortsätta med. Digitalisering av informationsflöden i samband med besiktningar och kontroller är vår specialitet.

  Idag genererar och hanterar REQS 1000-tals kontroller varje månad hos våra kunder.

  Systemet bygger på väl definierade processer som har utvecklats till moduler, antingen specifika eller universella. Vi utformar även kundspecifika efter era behov. Du som kund äger all din information som finns i systemet och du kan enkelt ta fram information och begriplig statistik.

  Fastighet och byggnad

  REQS är ett modernt digitalt hjälpmedel för fastighetsägare och förvaltare. Systemets funktion är att effektivisera och standardisera arbetet med besiktningar och kontroller. Ni får en tydlig översikt och kontroll över alla de åtgärder som skall genomföras i samband med myndighetsbesiktningar eller någon annan typ av obligatorisk eller frivillig kontroll.

  De flesta modulerna i REQS är designade i enlighet med myndighetskrav, lagar och förordningar. Ambitionen är att REQS skall vara ett aktuellt, komplett och heltäckande system, som svarar mot samtliga gällande myndighetskrav.

  Läs mer

  Fler branscher

  REQS är ursprungligen utvecklat för fastighetsbranschens behov, men omfattar idag olika universella moduler som representerar ett brett spektrum av olika typer av besiktningar och kontroller.

  En kontroll/besiktning följer ofta samma process varför REQS enkelt kan skapa nya moduler för era specifika ändamål.

  Vi har idag flera olika branscher som använder REQS standardmoduler och/eller specifikt anpassade moduler.

  Läs mer

  Växel

  08-588 851 40

  REQS System AB
  Garvargatan 9
  112 21 Stockholm