Systemet för besiktning och kontroll

REQS ger faktabaserat beslutsunderlag

Digitalisering

Vi har arbetat med digitalisering av besiktningar och kontroller sedan 1996 och det tänker vi fortsätta med. Digitalisering av informationsflöden i samband med besiktningar och kontroller är vår specialitet.

Idag genererar och hanterar REQS 1000-tals kontroller varje månad hos våra kunder.

Systemet bygger på väl definierade processer som har utvecklats till moduler, antingen specifika eller universella. Vi utformar även kundspecifika efter era behov. Du som kund äger all din information som finns i systemet och du kan enkelt ta fram information och begriplig statistik.

Fastighet och byggnad

REQS är ett modernt digitalt hjälpmedel för fastighetsägare och förvaltare. Systemets funktion är att effektivisera och standardisera arbetet med besiktningar och kontroller. Ni får en tydlig översikt och kontroll över alla de åtgärder som skall genomföras i samband med myndighetsbesiktningar eller någon annan typ av obligatorisk eller frivillig kontroll.

De flesta modulerna i REQS är designade i enlighet med myndighetskrav, lagar och förordningar. Ambitionen är att REQS skall vara ett aktuellt, komplett och heltäckande system, som svarar mot samtliga gällande myndighetskrav.
Läs mer…

Fler branscher

REQS är ursprungligen utvecklat för fastighetsbranschens behov, men omfattar idag olika universella moduler som representerar ett brett spektrum av olika typer av besiktningar och kontroller.

En kontroll/besiktning följer ofta samma process varför REQS enkelt kan skapa nya moduler för era specifika ändamål.

Vi har idag flera olika branscher som använder REQS standardmoduler och/eller specifikt anpassade moduler. Läs mer…