Moduler

De flesta av modulerna i REQS är baserade på myndighetskrav, lagar och förordningar. Det gör att varje modul har specifika egenskaper, men REQS erbjuder även generella funktioner, exempelvis:

+

Tilldelning av uppdrag till förutbestämda personer

Selektiv tilldelning av behörigheter för roller/rättigheter

v

Påminnelsehantering

b

Generering av besiktningsunderlag och rapporter

e

Hantering av anmärkningar och åtgärder

Begriplig statistik i REQS Dashboard

Exempel på moduler i REQS

OVK – Obligatorisk Ventilationskontroll

– Hanterar hela OVK-processen från genomförande av funktionskontroll till uppföljning och åtgärdshantering.

– Exempel på funktioner: OVK-statistik, generering av besiktningsprotokoll och besiktningsintyg, påminnelser, offlinestöd, anmärkningshantering.

SBA – Systematiskt Brandskyddsarbete

– Hanterar både egenkontroll och brandskyddsdokumentation.

– Exempel på funktioner:  Anpassade checklistor, statistik, påminnelser, offlinestöd, anmärkningshantering.

SAM – Systematiskt Arbetsmiljöarbete

– Hanterar både egenkontroll och tillhörande dokumentation.

– Exempel på funktioner:  Anpassade checklistor, statistik, påminnelser, offlinestöd, anmärkningshantering.

Energideklaration

– Modulen ger dig möjlighet att förbereda arbetet innan energiexperten färdigställer energideklarationen.

– Exempel på funktioner: Koppling till Boverkets system Gripen, statistik, påminnelser, dokumenthantering, åtgärdsförslag.

Fler moduler

 • Avtalsbevakning
 • Byggnadsföroreningar
 • Besöksprotokoll
 • Driftrondering
 • Dörrautomatik
 • Egenkontroll
 • Elanläggning
 • Fastighetsnät
 • Felanmälan
 • Garantibevakning
 • Hiss/portar (transportsystem)
 • Incidentrapportering
 • Köldmedia
 • Lekplatsbesiktning
 • Leverans & Revisionsbesiktning av Brandlarm
 • Leverans & Revisionsbesiktning av Gassläcksystem
 • Leverans & Revisionsbesiktning av Sprinkler
 • Leverans & Revisionsbesiktning av Utrymningslarm Talat Meddelande
 • PCB (miljöinventering)
 • Radon (miljöinventering)
 • Rengöring / Injustering / Sotning / Brandskyddskontroll
 • Skyddsrum
 • SRB (Skriftlig Redogörelse Brand)
 • Statuskontroll
 • Säkerhetssystem (passersystem/larm)
 • Takbesiktningar
 • Tillgänglighet
 • Trycksatta anordningar
 • Trygghetsinventering
 • Trygghetskameror