• Moduler

  De flesta av modulerna i REQS är baserade på myndighetskrav, lagar och förordningar. Det gör att varje modul har specifika egenskaper, men REQS erbjuder även generella funktioner, exempelvis:

  Tilldelning av uppdrag till förutbestämda personer

  Selektiv tilldelning av behörigheter för roller/rättigheter

  Påminnelsehantering

  Generering av besiktningsunderlag och rapporter

  Hantering av anmärkningar och åtgärder

  Begriplig statistik i REQS Dashboard

  Exempel på moduler i REQS

  OVK – Obligatorisk Ventilationskontroll

  – Hanterar hela OVK-processen från genomförande av funktionskontroll till uppföljning och åtgärdshantering.
  – Exempel på funktioner: OVK-statistik, generering av besiktningsprotokoll och besiktningsintyg, påminnelser, offlinestöd, anmärkningshantering.

  SBA – Systematiskt Brandskyddsarbete

  – Hanterar både egenkontroll och brandskyddsdokumentation.
  – Exempel på funktioner:  Anpassade checklistor, statistik, påminnelser, offlinestöd, anmärkningshantering.

  SAM – Systematiskt Arbetsmiljöarbete

  – Hanterar både egenkontroll och tillhörande dokumentation.
  – Exempel på funktioner:  Anpassade checklistor, statistik, påminnelser, offlinestöd, anmärkningshantering.

  Energideklaration

  – Modulen ger dig möjlighet att förbereda arbetet innan energiexperten färdigställer energideklarationen.
  – Exempel på funktioner: Koppling till Boverkets system Gripen, statistik, påminnelser, dokumenthantering, åtgärdsförslag.

  Fler moduler

  • Avtalsbevakning
  • Byggnadsföroreningar
  • Cisterner*
  • Elanläggning
  • Energideklaration* (ej industrifastigheter)
  • Fastighetsnät
  • Garantibevakning
  • Hiss/port (Transportanläggningar)*
  • Incidentrapportering
  • Köldmedium*
  • Lekplatsbesiktning*
  • Leverans & Revisionsbesiktning av Brandlarm*
  • Leverans & Revisionsbesiktning Gassläcksystem*
  • Leverans & Revisionsbesiktning Sprinkler*
  • OVK (Obligatorisk Ventilations Kontroll) *
  • PCB (miljöinventering)*
  • SAM (Systematiskt Arbetsmiljöarbete) *
  • SBA (Systematiskt Brandskyddsarbete) *
  • Skyddsrum (inventering/Tillsyn/kontroll/) *
  • SRB (Skriftlig redogörelse för brandskydd)
  • Säkerhetssystem (Leverans och revisionsbesiktningar av passersystem/larm)
  • Takbesiktningar
  • Tillgänglighet*
  • Trycksatta andordningar*
  • Underhållsbesiktning

   

  *Skyldighet att utföra kontroller och besiktningar enligt lagstadgade myndighetskrav eller försäkringskrav. 
  Kraven innebära att företaget skall kunna redogöra för hur arbetet bedrivs, visa på vilka upptäckta 
  brister samt visa på en plan för hur åtgärder planeras.

  Växel

  08-588 851 40

  REQS System AB
  Garvargatan 9
  112 21 Stockholm