Referenser

Vi började använda den första modulen för kontrollsystem vid årsskiftet 2014 efter att ha snickrat på systemet under 2013, ursprungligen efter ett tips från vårt dotterbolag ATG. Idag har REQS moduler många användare hos oss för olika ändamål. Jag använder modulen i huvudsak vid besök hos travtränare för att kontrollera hästhållningen samt vid kontroll i samband med tävlingar.

Det finns cirka 4000 personer med tränarlicens och vi besöker 900–1000 av dem årligen. Dessutom utförs fler än 7000 tävlingskontroller. Det innebär tusentals data som skall registreras. Om man jämför med den offentliga djurskyddskontrollen tar den dokumentationen mycket mer tid, som vi i stället med hjälp av REQS system kan ägna åt den egentliga kontrollen.

Samarbetet fungerar väldigt bra. Driftsproblem förekommer sällan och systemet är enkelt att förstå med grundläggande datakunskaper. Vid förändringar av regelverk och lagstiftning går uppdateringarna att göra ganska snabbt och generellt är systemet smidigt att använda.

Agneta Sandberg

Djurskyddsspecialist, Svensk Travsport

Det är drygt femton år sedan vi första gången kom i kontakt med systemet i samband med att OVK-modulen började tas fram. Genom att vi har ett mångsidigt publikt fastighetsbestånd med mycket teknik använder vi också moduler för brandlarm, släcksystem, medicinska gaser och tillgänglighet. I nästa fas kommer vi att börja med ett par nya tillämpningar, hissar och tryckkärl.

Vi är nöjda med att REQS för in ny teknik som att kunna arbeta offline med formulären eller använda surfplattor. Jag gillar också att det är lätt att få åtkomst till data för att producera rapporter.

När det gäller samarbetet med REQS har vi kontinuerlig avstämning med vår IT-avdelning som har ansvaret för systemförvaltningen gällande REQS. Jag upplever att gensvaret på mindre förbättringsförslag är snabbt samtidigt som man är tydliga med att förklara om en större förändring inte går att genomföra eller tar tid.

Thomas Ahlberg

Teknikchef, Locum AB

Vi har använt REQS system i olika konstellationer under 25 års tid. De främsta applikationerna är modulerna för OVK, energideklarationer, radon och PCB.

Modulerna utvecklas hela tiden i enlighet med regelverket. Särskilt uppskattar vi Dashboarden som är pedagogiskt uppbyggd och ger bra information för dem som inte till vardags arbetar med dessa frågor, till exempel beslutsfattare eller chefer med övergripande ansvar.

Sedan tycker jag att REQS ger en bra service, man svarar snabbt och samarbetet är gott.

Yngve Green

Energiansvarig, Svenska Bostäder

Vår kommun började använda sig av REQS moduler för sin fastighetsförvaltning för 7–8 år sedan. Den första applikationen gällde SBA, systematiskt brandskyddsarbete, ett krav från försäkringsbolaget. Sedan har vi lagt till moduler för bland annat fastighetsdata, brandlarmsystem, OVK, radon och energideklarationer. Totalt förvaltar vårt nya kommunala fastighetsbolag 250 000 m2 yta egenägda fastigheter för kommunala förvaltningar, skolor, vårdcentraler etc.

Det har alltid varit ett bra och enkelt samarbete med REQS. Om det finns övergripande frågor om moduler och system har vi kommunicerat direkt med ledningen, supporten hjälper snabbt med mindre frågor.

Nästa projekt är att börja med en modul för skriftliga redogörelser för brandskydd och att utveckla och förbättra radonrapporterna.

Reine Jonsson

Förvaltningschef, Sollentuna Kommunfastigheter AB