• REQS – En process som leder till ordning och reda

  Utgångspunkten för REQS (Risk Environment Quality System) är att skapa ett stabilt, snabbt och personoberoende digitalt system som fungerar i alla lägen.

  Digitalisering av informationsflöden i samband med besiktningar och kontroller är vår specialitet sedan starten.

  Systemet bygger på väl definierade processer som har utvecklats till moduler, antingen specifika eller universella. Vid behov kan vi också utforma kundspecifika moduler.

  När en modul utformas tas hänsyn till gällande regelverk i form av lagar, förordningar, standarder och branschpraxis. Uppdateringar och nyheter beaktas löpande, vilket skapar trygghet – hela kedjan från besiktningsman till myndighet finns med i en aktuell version i systemet.

  Du som kund äger all din information som finns i systemet. Om så önskas kan REQS arbeta proaktivt och skapa rutiner – vad skall besiktas, när, hur, av vem? REQS bevakar sedan respektive åtgärd.

  Alla data som kommer in i systemet skall matas in av en certifierad besiktningsman eller annan förutbestämd person. REQS används för att ta fram rapporter och faktabaserade underlag för strategiska beslut om underhåll, investeringar eller andra åtgärder.

  Statistikfunktionen (REQS Dashboard) ger dig en samlad bild om besiktningarnas status samt vilka typer av anmärkningar som finns.

  När nya moduler utvecklas för nya discipliner använder vi vår egen specialistkompetens, kompletterad med externa experter. Vi på REQS har en stor kunskap om besiktningar och kontroller i praktiken och om det regelverk som styr dem – därför kan vi gå på djupet och ge svar på frågor.

  Vi har ett krav på att våra kunder skall genomgå utbildning för att lära sig utnyttja systemet och dess fördelar fullt ut. Vi erbjuder utbildningar internt för kunderna eller mer generellt. Kunden avgör vilka personer, till exempel förvaltare, driftpersonal eller besiktningsmän, som skall ha åtkomst och behörighet för olika delar av systemet.

  Det är enkelt att komma igång med REQS och processen att överföra ett tidsödande system, baserat på pappersdokument, till ett snabbt digitalt, molnbaserat system med många nya fördelar och möjligheter.

  REQS tillhör iBinder Group som bl a har målet att vara bäst på besiktningar och kontroller. Vi skall kunna leverera information som kan integreras med andra system i realtid i processen.

  Växel

  08-588 851 40

  REQS System AB
  Garvargatan 9
  112 21 Stockholm