Om oss

REQS står för Risk Environment Quality System. Vår historia började år 1996, efter att kravet på OVK (Obligatorisk Ventilationskontroll) infördes av Boverket. Vi är ett svenskt företag med säte i Stockholm. Vår affärsidé är att tillhandahålla ett systemstöd för att strukturera och organisera stora mängder affärskritisk information från besiktningar och kontroller.

Vårt företag har sedan starten utvecklats i samarbete med fastighetsägare och fastighetsförvaltare, ofta med stora och komplexa bestånd. Med tiden har plattformen utvidgats till ett modulsystem, som består av specifika moduler för exempelvis OVK, SBA (Systematiskt Brandskyddsarbete) och SAM (Systematiskt Arbetsmiljöarbete) samt generella moduler, som kan appliceras för alla slags kontroller och besiktningar för alla branscher.

REQS är ett nischat företag som har målet att vara bäst på hantering av besiktningar och kontroller. Vi levererar systemstöd och utvecklar nya lösningar både generellt och kundspecifikt. Vid behov integrerar vi även med andra system.