• Fastighet och byggnad

  REQS (Risk Environment Quality System) är ett modernt digitalt hjälpmedel för fastighetsägare och förvaltare. Systemets funktion är att effektivisera och standardisera arbetet med att hålla ordning och reda på fastighetsbeståndet.

  REQS ger en tydlig översikt av all information, oavsett om systemet hanterar ett enskilt objekt eller ett helt fastighetsbestånd. Ni får en tydlig översikt och kontroll över alla de åtgärder som skall genomföras i samband med myndighetsbesiktningar eller någon annan typ av obligatorisk eller frivillig kontroll.

  REQS omfattar olika moduler som representerar ett brett spektrum, från OVK (Obligatorisk Ventilationskontroll), SBA (Systematiskt Brandskyddsarbete) till olika specialområden som Energideklarationer, Köldmedia samt interna kvalitetskontroller och egenkontrollåtgärder.

  De flesta av modulerna i REQS är designade i enlighet med myndighetskrav, lagar och förordningar. Ambitionen är att REQS skall vara ett aktuellt, komplett och heltäckande system, som svarar mot samtliga gällande myndighetskrav.

  REQS genererar ett faktabaserat underlag, vilket ger goda förutsättningar för strategiska beslut för ert fastighetsbestånd. Det blir också möjligt att skapa fasta rutiner för alla kontroller, besiktningar och övervakningsåtgärder i en fastighet eller organisation.

  Arbetsinsatsen minimeras, vilket sparar tid och pengar. Systemet ger möjlighet att samla all information på ett ställe. Med behörighetsstyrd åtkomst säkerställs att rätt person får tillgång till rätt information.

  Växel

  08-588 851 40

  REQS System AB
  Garvargatan 9
  112 21 Stockholm