• Fler branscher

  REQS är ursprungligen utvecklat för fastighetsbranschens behov, men omfattar idag olika universella moduler som representerar ett brett spektrum av olika typer av besiktningar och kontroller.

  En kontroll/besiktning följer ofta samma process varför REQS enkelt kan skapa nya moduler för era specifika ändamål.

  Vi har idag flera olika branscher som använder REQS standardmoduler och/eller specifikt anpassade moduler.

  Tydlig översikt och kontroll

  REQS samlar och systematiserar all information, oavsett om det gäller ett enskilt objekt eller en hel organisation. Ni får en tydlig översikt och kontroll över alla de åtgärder som skall genomföras i samband med myndighetsbesiktningar eller någon annan typ av obligatorisk eller frivillig kontroll.

  Faktabaserat underlag

  REQS genererar faktabaserade underlag för beslut om åtgärder. Det blir också möjligt att skapa fasta rutiner för alla kontroller, besiktningar och övervakningsåtgärder i en organisation.

  Arbetsinsatsen minimeras, vilket sparar tid och pengar. Systemet ger möjlighet att samla all information på ett ställe. Med behörighetsstyrd åtkomst säkerställs att rätt person får tillgång till rätt information.

  Vi hjälper er organisation!

  REQS skapar en överskådlig, säker och effektiv hantering av era besiktningar och kontroller.

  Växel

  08-588 851 40

  REQS System AB
  Garvargatan 9
  112 21 Stockholm