• Opprette/Redigere/Kopiere faner

  I dette avsnittet kan du lese alt om hvordan du jobber med faneløsningen i iBinder.

  Opprette/Redigere faner

  Les om hvordan du kan opprette nye faner eller redigere eksisterende.

  Kopiere faner

  Les om hvordan du kan kopiere faner innenfor samme perm, eller til en annen perm.

  Opprette/Redigere faner

  Instruksjonsvideo:

  Vennligst aksepter alle informasjonskapsler for å se denne innholdet.

  Endre innstillingene dine her.

   

  Instruksjon:

  For å opprette/redigere faner kreves det administratortilgang til permen.
  Klikk på "prikkene" og deretter "Rediger faner".

   

  Klikk på "Legg til fane":

   

   

  Fyll inn hva fanen skal hete og velg deretter fanetypen:

  Vanligste fanetypene:


  Dokument: Her kan du legge inn filer direkte i fanen. Den inneholder vanlig metadata som "kategori" og "beskrivelse".
  Ritninger med teknikområder: Det opprettes automatisk underfaner for Arkitektur, Konstruksjon osv. Den inneholder ekstra metadata som "skala" og "status".
  Faner for underfaner: Muligheten til å utvide fanenivået til ett eller flere nivåer med underfaner som du selv navngir.
  Sjekkliste: Muligheten til å opprette og huke av punkter i en sjekkliste. Les mer om sjekklister her.

   

  Flik med spesielle tillatelser (hemmelig fane):

  Hvis du vil låse en fane eller underfane til visse roller eller personer, klikk på "Flere innstillinger":


  Deretter velger du "Bare utvalgte kan lese eller skrive" under "Fliktillgang".
  Velg deretter hvilke roller eller personer som skal kunne få tilgang til fanen. Du kan velge mellom enkeltdeltakere og/eller grupper/roller.

   

  Merk: Hemmelige faner kan alltid sees av de med administratorrettigheter. En hemmelig fane er markert med et skjoldsymbol ved siden av fanenavnet.

  Når du er ferdig, lagrer du ved å trykke på lagreknappen:

   

  Slett flik

  For å slette en fane, utvid fanen ved å klikke på pilen til høyre for fanenavnet, og klikk deretter på "Slett"-knappen. Vær oppmerksom på at "Slett"-knappen bare vises hvis fanen er tom av sikkerhetsmessige årsaker. Hvis du ønsker å slette fanen likevel, må du først åpne fanen og slette alle dokumentene i den.

   

  Kopier fane

  For å kopiere en fane, klikk på sirkelen til høyre for fliknavnet som vist på bildet nedenfor, og velg "Kopier fane til":

   

  Velg om bare fanestrukturen skal kopieres, eller om også dokumentene skal kopieres, og i så fall om alle versjonene av dokumentene også skal kopieres:

   

  Velg hvor kopien av fanen skal plasseres. Det er mulig å kopiere innenfor samme perm, til en annen perm innenfor samme organisasjon eller til en helt ny perm som opprettes under kopieringen.

  Det er også mulig å velge om den nye fanen skal ligge direkte i registeret eller om den skal være under en eksisterende fane eller underfane. Klikk deretter på "Kopier til".

   

  Sentralbord

  67 20 93 36

  Support

  67 20 93 37

  E-post

  support@ibinder.no

  Book en demo