• Administrere deltakere og roller

  Under fanen "Deltakere" inviterer man alle personene som skal tilhøre organisasjonen og gir dem passende tillatelser.

  Man inviterer på samme måte som når man inviterer personer til en prosjektmappe eller en forvaltningsmappe. Her har vi en artikkel som viser hvordan det gjøres.

  Tillatelsene fungerer imidlertid litt annerledes i organisasjonsmappen, nedenfor beskrives hver tillatelse.

  Tillatelser

  Eier kan opprette mapper, redigere alle deltakere, redigere maler og få tilgang til all informasjon innenfor organisasjonen og alle dens mapper (Administratorstillatelse i alle mapper).

  Administrator kan opprette mapper, redigere alle deltakere unntatt eier, redigere maler og få tilgang til all informasjon innenfor organisasjonen og alle dens mapper (Administratorstillatelse i alle mapper).

  Skaper kan opprette mapper og få tilgang til all informasjon innenfor organisasjonen og alle dens mapper (Deltakertillatelse i alle mapper).

  Leser kan få tilgang til all informasjon innenfor organisasjonen og alle dens mapper (Deltakertillatelse i alle mapper).

  Begrenset skaper kan opprette mapper, men har ikke tilgang til organisasjonsmappen, kun de mappene personen spesifikt har blitt invitert til eller opprettet selv.

  Begrenset leser har kun tilgang til de mappene personen spesifikt har blitt invitert til.

  Her er en matrise som illustrerer rollene og hva de kan gjøre:

  :

   

  Fjerne deltakere fra organisasjonen:

  For å fjerne en deltaker fra organisasjonsmappen, merk av i boksen ved siden av personen og klikk på "Slett". OBS! Dette fjerner bare personen fra organisasjonsmappen, personen blir IKKE fjernet fra organisasjonens mapper hvis de er invitert til noen av disse.

   

  Invitere deltakere til en eller flere av organisasjonens mapper:

  I organisasjonsmappen kan du enkelt invitere deltakere til en eller flere mapper samtidig, i stedet for å invitere én mappe om gangen.

  Åpne fanen "Mapper" og merk deretter av i boksen ved siden av de mappene personen skal inviteres til. Klikk deretter på "+ Legg til deltakere".

   

  Søk deretter opp personen eller fyll inn deres e-postadresse og klikk på "+ Legg til".

  Velg deretter hvilken tillatelse personen skal ha: administrator, deltaker eller gjest.

  Klikk deretter på "Legg til".

   

   

  Sentralbord

  67 20 93 36

  Support

  67 20 93 37

  E-post

  support@ibinder.no

  Book en demo