• iBinders personvernerklæring

  Innledning

  Vi forplikter oss til å strengt beskytte personvernet ditt.

  Denne personvernerklæringen forklarer hvordan vi vil samle inn, håndtere, oppbevare og beskytte personopplysninger om deg som er samlet inn fra nettsidene til ethvert nettsted eller applikasjon (sammen kalt «nettstedet») som denne personvernerklæringen er publisert på eller koblet til. «Personopplysninger» betyr all informasjon tilknyttet en fysisk person som er identifisert eller identifiserbar.

  Vi beskytter personopplysninger på best egnet måte, og overholder gjeldende lover og forskrifter om databeskyttelse fullstendig. Ved å opprette en konto på nettstedet, samtykker du i bruken av denne informasjonen i samsvar med denne personvernerklæringen.

  Visse sider på nettstedet inneholder koblinger til nettsteder fra en tredjepart. Disse nettstedene har sine egne retningslinjer for personvern, og vi er ikke ansvarlige for driften av dem eller informasjonen på dem. Brukere som sender informasjon til eller gjennom disse tredjeparts nettstedene, bør derfor gå gjennom personvernerklæringen for det aktuelle nettstedet før de oppgir personopplysninger.

  Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet for å optimalisere bruken din av nettstedet. Noen informasjonskapsler kan samle inn personopplysninger, slik som IP-adresser og enhetsinformasjon. Se våre retningslinjer for informasjonskapsler for mer informasjon.

  Personopplysninger vi samler inn

  Vi samler inn og behandler personopplysninger som oppgis til oss når du samhandler med nettstedet ved å åpne en konto hos oss eller fordi du gir dem til oss. Denne informasjonen består ofte av navnet ditt, innloggingsinformasjon, kontaktinformasjon på jobben samt informasjon om stillingen din og selskapet eller organisasjonen du representerer. Vi bruker ikke særlige eller spesielle kategorier av personopplysninger (f.eks. opplysninger i tilknytning til rase eller etnisk opphav, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmedlemskap, politisk oppfatning, medisinske eller helsemessige forhold eller informasjon om en enkeltpersons sexliv eller seksuelle legning) gjennom bruken din av nettstedet.

  Hvordan vi bruker og behandler personopplysninger

  Vi bruker kun personopplysninger der loven tillater dette og der vi har en berettiget interesse i å levere nettstedet og tilhørende tjenester vi tilbyr deg på en effektiv måte, så lenge dine interesser ikke er mer tungtveiende enn denne interessen. Vanligvis vil vi bruke personopplysninger om deg til å bekrefte identiteten din hver gang du logger inn på nettstedet, til å administrere kontoen din og til å forbedre nettstedet og tilhørende tjenester, eller til å administrere og fremme samarbeid og kommunikasjon. Vi kan også behandle personopplysningene dine for å administrere og oppfylle betingelser i et kontraktsforhold med deg. Vi selger ikke personopplysningene dine.

  Vi beholder kun personopplysningene dine så lenge vi har et eksisterende forretningsforhold med deg og organisasjonen du representerer, eller så lenge som det på annen måte er nødvendig for å oppfylle formålene med behandlingen eller så lenge som det eksisterer en forpliktelse til å oppbevare opplysningene i henhold til gjeldende lover, forskrifter eller ordre fra en kompetent myndighet.

  Utlevering av informasjon

  I tilknytning til ett eller flere av formålene som er beskrevet i det foregående avsnittet, kan vi utlevere informasjon om deg til andre medlemmer av iBinder AB-gruppen, tredjeparter som leverer tjenester til oss eller andre medlemmer av iBinder AB-gruppen, som en del av en transaksjon på selskapsnivå (som salg, avhendelse, fusjon eller oppkjøp), til kompetente myndigheter og til andre tredjeparter som fremsetter et rimelig krav om tilgang til personopplysningene dine for ett eller flere av formålene som er beskrevet i det foregående avsnittet. Vi kan også utlevere personopplysningene dine hvis vi pålegges å gjøre det av lovgivning, av et reguleringsorgan eller under en rettslig prosess.

  Vi streber alltid etter å behandle personopplysningene dine innen EU-/EØS-området. Hvis en mottaker av personopplysningene dine befinner seg i et land uten lignende databeskyttelseslover som de som gjelder i området der du er bosatt, vil vi sørge for at tilstrekkelige sikkerhetstiltak er på plass for å beskytte personopplysningene våre i henhold til våre rettslige forpliktelser, slik som en dataoverføringsavtale med mottakeren basert på standard kontraktsbestemmelser godkjent av Europakommisjonen for overføringer av personopplysninger til tredjeland.

  Rettighetene dine

  Du kan ha flere ulike rettigheter i forbindelse med personopplysningene dine i henhold til gjeldende lovgivning. Spesifikt kan du ha en rett til å vite hvilke personopplysninger vi har om deg, til å begrense, under visse omstendigheter, behandlingen vår av personopplysningene dine, til tilgang til opplysningene dine og til å få dem korrigert eller oppdatert hvis de er unøyaktige eller utdaterte. Hvis personopplysninger behandles av oss basert på samtykke fra deg, kan du når som helst trekke dette tilbake.

  Hvis du er misfornøyd med måten vi har behandlet personopplysningene dine på eller med noen personvernrelatert forespørsel eller anmodning du har sendt oss, har du rett til å klage til personvernmyndigheten i din jurisdiksjon. For slik informasjon eller andre spørsmål, kan du kontakte oss ved å bruke opplysningene i avsnittet «Kontaktinformasjon» nedenfor. 

  Behandlingsansvarlig for opplysningene dine

  Den behandlingsansvarlige for personopplysningene dine er det selskapet i iBinder-gruppen som opprinnelig samlet inn opplysningene dine, og fastsatte formålene og midlene for å bruke opplysningene dine. Hvis du har spørsmål om hvem som er behandlingsansvarlig for opplysningene dine, eller andre spørsmål eller anmodninger om opplysningene dine, kan du kontakte oss ved å bruke opplysningene i avsnittet «Kontaktinformasjon» nedenfor.

  Kontaktinformasjon

  Hvis du vil utøve rettighetene dine eller har spørsmål angående personvernet ditt når du bruker nettstedet, kan du kontakte oss på:

  iBinder AB

  Garvargatan 9

  112 21 Stockholm

  Sverige

  Email: gdpr@ibinder.com

   

  Endringer av denne personvernerklæringen

  Vi kan endre eller oppdatere denne personvernerklæringen fra tid til annen. For å informere deg når vi endrer denne personvernerklæringen, vil vi endre revisjonsdatoen øverst på denne siden. Den nye endrede eller oppdaterte personvernerklæringen vil gjelde fra denne revisjonsdatoen. Vi oppfordre deg derfor til å regelmessig gå gjennom denne personvernerklæringen for å få informasjon om hvordan vi beskytter personopplysningene dine.

  Sentralbord

  67 20 93 36

  Support

  67 20 93 37

  E-post

  support@ibinder.no

  Book en demo