• Slik vinner byggebransjen på digitalisering

  De fleste bransjer blir mer og mer digitalisert, men i byggebransjen har revolusjonen så vidt startet.

  Prosesser som enkelt kan digitaliseres, gjøres fremdeles manuelt, og altfor ofte mangler det strategier for hvordan man skal arbeide med digitalisering. Spørsmålet er hvilken verdi som faktisk ligger i å digitalisere byggebransjen? Er det noe å vinne på det?

  I en studie gjennomført av McKinsey & Company viste det seg at byggeforetak som digitaliserer virksomheten, forventes å øke produktiviteten med 20 %. Et resultat blant mange fordeler som digitaliseringen fremmer i hele bransjen. Noen eksempler:

  • Effektivisering av innkjøp og fakturering. Digitalisering av arbeidsprosessene i byggebransjen vil faktisk kunne føre til en forenkling på mange områder, ikke minst når det gjelder innkjøp og fakturering, som vil kunne effektiviseres enormt i forhold til dagens PDF-struktur. Hvorfor ikke spare både tid og penger på å automatisere hele prosessen? 
  • Enklere innsamling og lagring av data. Måleverdier innen bærekraft blir stadig viktigere. Digitalisering vil kunne forenkle innsamling av (verdiskapende data) på en enkel måte ved hjelp av moderne systemer. Dette vil kunne lette arbeidet med å vurdere dataenes verdi og hvordan de kan være til hjelp i utviklingsarbeidet. 
  • En felles og produktiv arbeidsprosess. Digitalisering av byggeprosessen gjør den transparent. Ved å koble sammen flere deler av prosjektet ved hjelp av forskjellige digitale samarbeidsløsninger unngår du en splittet produksjonsstruktur som fører til redusert produktivitet. En strukturert og tilgjengelig løsning gjør arbeidsprosessen tydelig for alle og fjerner risikoen for misforståelser. 
  • Tilgjengelig og oppdatert dokumentasjon. Dokumentasjon som lagres digitalt, kan enkelt gjøres tilgjengelig for alle berørte, samtidig som den alltid er oppdatert i sanntid. En felles skybasert plattform for informasjon, dokumenter og andre data knyttet til byggeprosjektet gir alle berørte tilgang til korrekte dokumenter fra ett og samme sted – enten man befinner seg på kontoret eller på byggeplassen. Men kanskje det beste av alt: Ingen papirer blir borte eller overses.
  • Nøyere beregninger gir færre feilkjøp. En digital plantegning eller visualisering av et byggeprosjekt kan gi all informasjon om byggets komponenter. Dette forenkler arbeidet med å utarbeide beregninger, noe som i neste omgang bidrar til å unngå feilkjøp. 

   

  Vil du vite mer?

  Ved å digitalisere virksomheten har byggeselskapene mildt sagt mye å vinne. Hvor langt har dere kommet på digitaliseringsreisen? iBinder fungerer som en høyre hånd ved digitaliseringen av prosjekter og er alltid tilgjengelig for å forenkle, gjøre tilgjengelig og sikre dokumentasjonen uansett hvor dere befinner dere. Her kan du lese mer om vår løsning

  Slik fungerer iBinder

  Plattformen bygger på enkelhet og er en støtte gjennom hele livsløpet – fra planlegging til forvaltning.

  Slik fungerer iBinder

  Hvorfor iBinder?

  Vi tilbyr digital informasjonshåndtering som øker produktiviteten og reduserer miljøpåvirkningen i byggeprosjektet – fra tidlige stadier til forvaltning.

  Slik fungerer iBinder

  Sentralbord

  67 20 93 36

  Support

  67 20 93 37

  E-post

  support@ibinder.no

  Book en demo