• Miljøsertifiseringer – hvilke finnes, og hva krever de av deg?

  Miljøsertifiseringer er innført i byggesektoren for å fremme og sikre bærekraft, miljøvennlighet og ressurseffektivitet i byggeprosessen og de ferdige bygningene.

  Sertifiseringene er utviklet som svar på de økende miljøutfordringene og behovet for å redusere de negative påvirkningene byggevirksomhet kan ha på miljøet. I denne artikkelen ser vi nærmere på hva miljøsertifiseringer innebærer, hvilke fordeler de har, og hva de krever.

  • Hva er en miljøsertifisering?

  Miljøsertifisering for byggebransjen er en prosess der bygninger, infrastrukturprosjekter eller byggeprosesser blir vurdert og undersøkt for å sikre at de oppfyller visse miljøstandarder og bærekraftskriterier. Sertifiseringen utføres vanligvis av en uavhengig tredjepart, og målet er å redusere byggeprosjektets negative påvirkning på miljøet og samtidig fremme bærekraftig utvikling.

  • Globale miljøsertifiseringer

  I de fleste land finnes det lokale, kommersielle miljøsertifiseringer, og noen av disse brukes også globalt. De to største er BREEAM (basert i Storbritannia, men brukes lokalt tilpasset over hele verden) og LEED (Leadership in Energy and Environmental Design, et amerikansk sertifiseringssystem som også benyttes i Europa for å identifisere og vurdere miljøvennlig design, konstruksjon, drift og vedlikehold).

  • Fordeler med miljøsertifisering

  Kostnadsbesparelser: Energieffektive løsninger og bærekraftige byggematerialer kan bidra til lavere energi- og vannkostnader i en sertifisert bygning på lang sikt. Også i byggefasen kan de gi økonomiske fordeler som skattelettelser eller tilskudd.

  Helse og velvære: Miljøsertifiseringer fokuserer også på å forbedre inneklimaet i form av bedre luftkvalitet, naturlig lys, akustikk og ergonomi. Et sunt og behagelig inneklima kan bidra til økt produktivitet og velvære for de som bruker bygningen. 

  Markedsføring og image: En sertifisering kan være en effektiv markedsføringsfaktor som signaliserer engasjement for bærekraft og miljøansvar, noe som kan tiltrekke investorer, leietakere og kunder som prioriterer bærekraft.

  Regulatoriske fordeler: De fleste sertifiseringer oppfyller eller overgår kravene i lokale eller nasjonale byggeforskrifter og miljøstandarder.

  • Hva krever sertifiseringer av meg i mine byggeprosjekter?

  Tegning og prosjektering: Her gjelder det selvsagt å kjenne regelverket, men også å tenke på hvordan konstruksjonen kan gjøres på en miljøvennlig måte. Retningslinjene i for eksempel LEED blir styrende for hvordan ventilasjon, belysning, akustikk og ergonomi planlegges i et nytt eller tilpasset bygg. Også riving og deponering av slike materialer må tenkes gjennom og rapporteres i forbindelse med gjennomføringen.

  Materialvalg: Materialkostnadene utgjør mellom 50 og 70 prosent av det totale prosjektet. Det er derfor viktig å finne måter å minimere materialavfall på gjennom materialplanlegging og -håndtering, både for å redusere kostnader, bli kvitt ikke-verdiskapende produksjonsprosesser og verne om miljøet. Selv om materialtypen er nøye spesifisert i tegnings- og prosjekteringsfasen og kravene til styrke, vekt osv. er inkludert, kan det være vanskelig å finne riktig alternativ. En sammenligningstjeneste som den SundaHus tilbyr, kan være et godt hjelpemiddel i denne sammenheng. 

  Prosesser: Hvordan byggeprosjektet gjennomføres og dokumenteres, henger naturlig sammen med de aktuelle miljøsertifiseringene. Her er god dokumentasjon og kommunikasjon viktig for å effektivisere planlegging og håndtering av materialer. Det finnes i dag digitale systemer og verktøy, blant annet RFID-tagger for leveringssporing, som kan bidra til høyere produktivitet og lavere totale prosjektkostnader.

  Cradle to Cradle – et konsept for å maksimere positive effekter

  Miljøsertifiseringer for bygg, anlegg og bydeler tilpasses i stadig større grad for å sikre bærekraftig utvikling i byggemiljøet. Hovedformålet med sertifiseringene er å fremme sosiale og økonomiske fordeler, med minimal negativ innvirkning på menneske og miljø. Kravene i de ulike sertifiseringsnivåene er detaljerte og bygger på karaktersystemer. Samtidig har sirkulærøkonomi fått større gjennomslag, og stadig flere aktører tyr derfor til Cradle to Cradle (C2C), et konsept som ikke fokuserer på å redusere negativ påvirkning, men heller på å maksimere den positive effekten på miljøet og menneskene som bruker bygningene.

  Sertifisering fremmer bærekraft ved å stille høye krav til blant annet energieffektivitet, vannbruk, materialvalg og avfallshåndtering. Det hjelper også byggherrer å sikre at de oppfyller myndighetenes krav, og kan ha betydning for jakten på investorer. iBinders tjenester for informasjonshåndtering for de som skal bygge og de som forvalter, bidrar til struktur i arbeidet, bedre kommunikasjon, færre feil og i siste instans mulighet for sertifisering. 

  Slik fungerer iBinder

  Plattformen bygger på enkelhet og er en støtte gjennom hele livsløpet – fra planlegging til forvaltning.

  Slik fungerer iBinder

  Hvorfor iBinder?

  Vi tilbyr digital informasjonshåndtering som øker produktiviteten og reduserer miljøpåvirkningen i byggeprosjektet – fra tidlige stadier til forvaltning.

  Slik fungerer iBinder

  Sentralbord

  67 20 93 36

  Support

  67 20 93 37

  E-post

  support@ibinder.no

  Book en demo