• Miljøcertificeringer – hvilke findes der, og hvilke krav stiller de til dig?

  Der er indført miljøcertificeringer i byggesektoren for at fremme og sikre bæredygtighed, miljøvenlighed og ressourceeffektivitet både i byggeprocessen og i de færdige bygninger.

  Certificeringerne er udviklet som en reaktion på de stigende miljømæssige udfordringer og behovet for at reducere den negative påvirkning, byggeaktiviteter kan have på miljøet. I denne artikel ser vi nærmere på, hvad miljøcertificeringer betyder, hvilke fordele de giver, og hvilke krav der stilles.

  • Hvad er en miljøcertificering?

  I byggebranchen er miljøcertificering en proces, hvor bygninger, infrastrukturprojekter og byggeprocesser undersøges og evalueres for at sikre, at de opfylder visse miljøstandarder og bæredygtighedskriterier. Certificeringen udføres normalt af en uafhængig tredjepart og har til formål at reducere byggeprojektets negative miljøpåvirkning og samtidig fremme bæredygtig udvikling.

  • Globalt anvendte miljøcertificeringer

  De fleste lande har lokale, kommercielle miljøcertificeringer, og nogle af disse bruges også globalt. De to største er BREEAM (baseret i Storbritannien, men bruges med lokale tilpasninger i hele verden) og LEED (Leadership in Energy and Environmental Design, et amerikansk certificeringssystem, der også bruges i Europa til at identificere og måle miljøvenlig udformning, konstruktion, drift og vedligeholdelse).

  • Fordele ved miljøcertificering

  Omkostningsbesparelser: Implementering af energieffektive løsninger og brug af bæredygtige byggematerialer kan i en certificeret bygning på længere sigt reducere energi- og vandomkostningerne. Der kan desuden være økonomiske fordele i byggefasen som f.eks. skattelettelser eller tilskud.

  Sundhed og trivsel: Miljøcertificeringer fokuserer også på at forbedre indeklimaet med bedre luftkvalitet, naturligt lys, akustik og ergonomi. Et sundt og behageligt indeklima kan bidrage til større produktivitet og trivsel hos dem, der bruger ejendommen. 

  Markedsføring og image: En certificering kan være en stærk markedsføringsfaktor, der signalerer engagement i bæredygtighed og miljømæssig ansvarlighed, og det kan tiltrække investorer, lejere og kunder, der prioriterer bæredygtighed.

  Lovgivningsmæssige fordele: De fleste certificeringer opfylder eller overgår kravene i lokale og nationale bygningsreglementer og miljøstandarder.

  • Hvilke krav stiller certificeringer til mig i mine byggeprojekter?

  Tegning og projektering: Her er det naturligvis vigtigt at kende reglerne, men også at overveje, hvordan byggeriet kan udføres på en miljøvenlig måde. Retningslinjerne i f.eks. LEED regulerer, hvordan ventilation, belysning, akustik og ergonomi skal planlægges i nybyggeri og renoveringer. Nedrivning og bortskaffelse af materialer skal også overvejes og rapporteres i forbindelse med udførelsen.

  Materialevalg: Materialeomkostningerne udgør mellem 50 og 70 % af det samlede projekt. Derfor er det meget relevant at se nærmere på, hvordan materialespild kan minimeres gennem materialeplanlægning og -håndtering – både for at reducere omkostningerne, eliminere ikke-værdiskabende produktionsprocesser og skåne miljøet. Det kan være svært at finde det rigtige alternativ, selvom materialetypen er omhyggeligt specificeret i tegnings- og projekteringsfasen sammen med kravene til styrke, vægt osv. Her kan en sammenligningstjeneste som den, SundaHus tilbyder, være et godt værktøj. 

  Processer: Den måde, byggeprojektet gennemføres og dokumenteres på, hænger naturligvis sammen med de miljøcertificeringer, der skal overholdes. Her kræves omhyggelig dokumentation og kommunikation for at effektivisere planlægning og håndtering af materialer. I dag har man digitale systemer og værktøjer som f.eks. RFID-tags til sporing af leverancer, og det kan resultere i større produktivitet og mindske de samlede projektomkostninger.

  Cradle to Cradle – et koncept til maksimering af de positive aspekter

  Der anvendes i stigende grad miljøcertificering af bygninger, anlæg og bydele for at sikre en bæredygtig udvikling i bebyggede miljøer. Det primære formål er at fremme sociale og økonomiske fordele og minimere de negative indvirkninger på mennesker og miljø. Kravene på de forskellige certificeringsniveauer er detaljerede og baseret på klare vurderingssystemer. Samtidig vinder begrebet cirkulær økonomi stadig mere frem, og et stigende antal aktører begynder derfor at interesse sig for Cradle to Cradle(C2C), et koncept, der i stedet for at fokusere på at minimere den negative påvirkning, har til formål at maksimere den positive indvirkning på miljøet og de mennesker, der bruger bygningerne.

  Certificering fremmer bæredygtighed ved bl.a. at sætte høje standarder for energieffektivitet, vandforbrug, materialevalg og affaldshåndtering. For bygherren er det samtidig en god hjælp til at sikre, at myndighedernes krav overholdes, og det kan være nyttigt i jagten på investorer. iBinders forskellige informationshåndteringstjenester til bygherrer og ejendomsadministratorer er en god hjælp til at strukturere arbejdet, øge kommunikationen, reducere fejl og i sidste ende gøre en certificering mulig. 

  Sådan fungerer iBinder

  iBinder er en cloudbaseret platform, der hjælper bygge- og ejendomsbranchen med at blive bedre til at håndtere information og dokumentation om deres ejendomme

  Sådan fungerer iBinder

  Vil du se, hvordan platformen fungerer?

  Sådan fungerer iBinder

  Salg

  89 88 78 29

  Support

  89 88 78 30

  E-mail

  support@ibinder.dk

  Hjælpecenter

  Anmod om en demo