• Seks smarte verktøy som former fremtidens byggeplasser

  Byggebransjen har tradisjonelt vært avhengig av manuell arbeidskraft, og mange arbeidsoppgaver er repeterende, slitsomme og risikable.

  Den raske teknologiske utviklingen har ført til økt bruk av avansert maskinvare og smarte maskiner som ikke bare kompletterer menneskelig arbeidskraft, men også gjør byggeplasser mer effektive og sikre. La oss ta en nærmere titt på seks av disse spennende innovasjonene!

  1. Visuelle hjelpemidler øker sikkerheten og hjelper arbeiderne

  Ved hjelp av utvidet virkelighet (AR) i form av smartbriller eller et heads-up-display kan maskinoperatører eller -førere nå få digital informasjon lagt oppå det de faktisk ser foran seg på arbeidsplassen. Dette kan hjelpe dem å navigere bedre, oppdage hindre og utføre oppgaver med større presisjon. AR og smartbriller kan også være til god hjelp ved reparasjon av maskiner på anleggsstedet og redusere behovet for fysiske håndbøker. Hjelmer med innebygd skjerm og andre bærbare enheter kan gi bygningsarbeidere tilgang til informasjon i sanntid direkte på arbeidsplassen. Dette kan være alt fra tegninger til sikkerhetsinstrukser, noe som øker effektiviteten og sikkerheten. Det er også mulig å filme arbeidsoppgaver.

  2. Droner og LIDAR-skanning

  Droner, også slike med varmekamera, er blitt vanlige for overvåking og kontroll, spesielt på vanskelig tilgjengelige steder av et bygg. LIDAR (light+radar) er en laserdrevet skanner som kan generere presise 3D-modeller som igjen kan kobles direkte til et BIM-system for å rapportere avvik i forhold til tegningene i sanntid. Denne teknologien kan erstatte dagens fotodokumentasjon og byggelogger og dermed gjøre prosjektlederens jobb enklere.

  3. Smartklær følger med på hvordan du har det

  Det er ikke bare jagerflygere og astronauter som har på seg smarte vester og uniformer som viser puls, kroppstemperatur m.m. I tillegg til smartbriller og -hjelmer finnes det også vester, sko og hansker for bygningsarbeiderne, utstyrt med biometriske sensorer. Disse kan overvåke brukerens helse, posisjon og omgivelser. Hvis en arbeider for eksempel utsettes for farlige nivåer av støy, vibrasjon eller UV-stråling, kan smartvesten advare dem og arbeidslederen i sanntid.

  4. Selvkjørende biler for transport på og til byggeplasser

  Mange bedrifter har begynt å eksperimentere med selvkjørende, eller autonome, biler på byggeplasser. Disse bilene kan utføre oppgaver som materialtransport og grunnarbeid uten menneskelig innblanding. Dette kan gi en mer effektiv arbeidsplass med reduserte driftskostnader.

  5. Roboter kan bygge murverk, og eksoskjeletter hjelper til med tunge løft

  Robotteknologi er utviklet for oppgaver som murbygging, betongstøping, sveising og til og med montering av gipsvegger. Robotene kan jobbe raskere og med større presisjon enn mennesker, noe som reduserer risikoen for feil og ulykker. Hvis man ikke vil gå så langt, finnes det eksoskjeletter som hjelper brukeren å løfte tungt og utføre repeterende oppgaver, med mindre risiko for tretthets- og slitasjeskader.

  6. Smarte maskiner og IoT reduserer risiko

  Det finnes nå verktøy som kan kobles til internett og kommunisere med andre enheter. Et smartbor kan for eksempel informere bygningsarbeideren når den har behov for vedlikehold eller et batteri holder på å gå tomt. Det finnes også maskiner som kan fjernstyres, slik at man kan jobbe på vanskelig tilgjengelige og farlige steder uten å måtte være fysisk til stede.

  Den raske utviklingen av maskinvare og smarte maskiner i byggebransjen er et tydelig tegn på en bransje i forandring. Ved å ta i bruk disse teknologiene kan bedrifter ikke bare øke effektiviteten og redusere kostnadene, men også skape et sikrere arbeidsmiljø for sine ansatte. I tillegg spås de tekniske nyvinningene å bidra til å gjøre bransjen mer bærekraftig. Det er en spennende tid å være en del av byggebransjen!

  Slik fungerer iBinder

  Plattformen bygger på enkelhet og er en støtte gjennom hele livsløpet – fra planlegging til forvaltning.

  Slik fungerer iBinder

  Hvorfor iBinder?

  Vi tilbyr digital informasjonshåndtering som øker produktiviteten og reduserer miljøpåvirkningen i byggeprosjektet – fra tidlige stadier til forvaltning.

  Slik fungerer iBinder

  Sentralbord

  67 20 93 36

  Support

  67 20 93 37

  E-post

  support@ibinder.no

  Book en demo