• Riving – en viktig kilde til byggematerialer

  Byggesektoren står for 50 % av materialproduksjonen og 35 % av avfallet i EU. Mye av det som kastes, kunne vært gjenbrukt.

  Det dreier seg om undertak, gulvtepper, vinduer, dører, tegl og andre materialer som ikke brukes på nytt ved renovering og riving, til tross for at materialet i enkelte tilfeller ikke er utslitt.

  Sirkularitet er et aktuelt tema, og dette i kombinasjon med høye byggekostnader gjør det interessant for aktørene i byggebransjen å se nærmere på gjenbruk. Gjenbruk av byggematerialer er faktisk ikke noe nytt. Det har forekommet til alle tider og i alle kulturer. Samtidig finnes det nye krav til miljøbelastning som man må ta hensyn til ved valg av byggematerialer og riving.

  Regelverk og bransjestandarder må tilpasses

  EU har innført ulike direktiver og retningslinjer for å fremme sirkulære prinsipper i byggesektoren. Blant disse er en handlingsplan for sirkulær økonomi (CEAP) og et revidert avfallsdirektiv som oppmuntrer medlemslandene til å innføre nasjonale regelverk for å redusere avfallsmengden og øke gjenvinningen i byggesektoren.

  Selv om det er bra for miljøet, krever økt gjenbruk at byggestandarder, byggeteknologi og byggearbeid tilpasses for gjenbruksmaterialer. Et eksempel er stålbjelker, der gjenbruk har blitt mulig de siste årene. Den europeiske standarden for stålkonstruksjoner, EN 1090, ble revidert i 2018, og det ble da mulig å selge brukte stålbjelker. Ifølge en svensk studie er klimaavtrykket for gjenbrukt stål 35 kilo CO2 per tonn, sammenlignet med 3000 kilo CO2 per tonn for stål som kommer fra malmbasert produksjon.

  Betongrammer, som er vanlige byggeelementer og der nyproduksjon også står for en stor del av karbondioksidutslippene, skulle kunne gjenbrukes mer, men det finnes foreløpig ikke noen bransjestandarder for montering og demontering.

  Gjenvinning begynner allerede på tegnebrettet

  En forutsetning for vellykket gjenvinning er selvsagt å ha kontroll over hvilke materialer og komponenter som trengs for å realisere planene. Når en bygning skal rives, bør man foreta en materialopptelling, noe som er en nødvendighet for å kunne redusere avfallsmengden og håndtere bygg- og riveavfall på en trygg og sikker måte. Ved opptellingen identifiserer man byggeprodukter som kan gjenbrukes, samt hvilke typer avfall som kan oppstå under rivingen, for eksempel farlige stoffer i materialer og komponenter.

  Allerede når en riving eller ombygging ligger på tegnebrettet, skal gjenbruk av bygningsdeler analyseres og selve arbeidet planlegges. Livsløpsanalyser (LCA, som står for Life Cycle Analysis) er vanlig i Europa og kan hjelpe beslutningstakere og byggherrer å velge materialer og designstrategier som minimerer miljøpåvirkningen og fremmer sirkularitet. Det blir også gjort forsøk med bygninger som er laget for å kunne ombygges og tilpasses. Da blir rivingen snarere en demontering.

  For å lette overgangen til sirkulær bygging og kunne tilby veiledning til aktører i byggesektoren, har flere grønne bygningssertifiseringssystemer, som LEED, BREEAM og DGNB, innlemmet sirkulære prinsipper og kriterier i sine standarder og vurderingsverktøy. Ved å benytte disse sertifiseringssystemene kan byggherrer og eiendomseiere sikre at prosjektene deres oppfyller høye standarder for sirkularitet og bærekraft.

  For å oppsummere, så kan riving gi store økonomiske og miljømessige fordeler både for byggesektoren og samfunnet generelt, men det krever samarbeid og engasjement fra alle involverte parter.

   

  I pilotprosjektet Trikåfabriken 2.0 i Malmö tester Stena Fastigheter gjenbruk av stålbjelker i rammen. Stena Fastigheter / FOJAB arkitekter

  Slik fungerer iBinder

  Plattformen bygger på enkelhet og er en støtte gjennom hele livsløpet – fra planlegging til forvaltning.

  Slik fungerer iBinder

  Hvorfor iBinder?

  Vi tilbyr digital informasjonshåndtering som øker produktiviteten og reduserer miljøpåvirkningen i byggeprosjektet – fra tidlige stadier til forvaltning.

  Slik fungerer iBinder

  Sentralbord

  67 20 93 36

  Support

  67 20 93 37

  E-post

  support@ibinder.no

  Book en demo