• Bygge- og ejendomsbranchens 5 største bæredygtighedsudfordringer

  I de nordiske lande er der eller vil der blive indført lovkrav om klimadeklarationer for alle nye byggeprojekter, hvor der søges om byggetilladelse.

  Lovkravet fordrer en redegørelse for den påvirkning, den kommende ejendom forventes at have på klimaet, og målet er klart: At reducere bygningens klimapåvirkning i hele dens livscyklus.

  Man kommer ofte til at tænke på klima og miljø, når man diskuterer bæredygtighed, men klimaet er kun en af alle de mange udfordringer, branchen står over for. Der er flere andre aspekter at tage hensyn til, når man vil opnå bæredygtighed.

  Her er bygge- og ejendomsbranchens 5 største bæredygtighedsudfordringer:

  • Bæredygtig byudvikling. En af forudsætningerne for et bæredygtigt samfund er, at alle har råd til at bo, leve og trives. I dag er der vedvarende boligmangel i mange nordiske byer, og det kan skabe store kløfter og forhindre økonomisk vækst. Den tid, der går fra byggeidé til færdig plan, byggestart og endelig indflytning skal være kortere, end den er i dag, for at rette op på den aktuelle boligmangel.
  • Effektiv planlægnings- og byggeproces. Det er en forudsætning for, at man kan øge byggetempoet, at planlægnings- og byggeprocessen er effektiv. Man kan som et eksempel på, hvordan processen kan effektiviseres, give byggeaktørerne et større ansvar og lade dem udføre detailplanlægningsarbejdet i tæt samarbejde med kommunerne, men også digitaliseret informationshåndtering kan i sig selv skabe ressourceeffektivitet. Digitale dokumenthåndteringsstrukturer gør det muligt effektivt at formidle information, og det gør planlægning og informationsudveksling i byggeprocessen lettere.
  • Klimaneutralitet. De nordiske lande arbejder intensivt på at reducere klimapåvirkningen fra bygge- og ejendomsbranchen. Bygge- og ejendomssektoren i Sverige tegner sig f.eks. for ca. 20 % af landets klimaudledning, hvoraf en femtedel primært stammer fra materiale- og produktfremstilling til drift og administration af ejendomme. Branchen skal reducere sin udledning af drivhusgasser med 50 % inden udgangen af 2030 bl.a. via elektrificering og effektivisering af produktions- og transportprocesser, øget brug af vedvarende brændstoffer i produktions- og transportprocesser, planlægning med cirkulære flow og effektiv ressourceudnyttelse.
   Målet er nuludledning af drivhusgasser i 2045.
  • Bæredygtigt materialeforbrug. Næsten halvdelen af bygge- og ejendomssektorens klimaudledning stammer fra materialeforbruget. Samfundet har i dag ikke en bæredygtig indstilling til materialevalg og materialeforbrug, og derfor er vores forsyningskæder nødt til at tage et større socialt ansvar. Vi skal sammen omstrukturere og blive bedre til at skabe giftfri materialeflow med genanvendelse, hvor både udformning og brug effektiviseres.
  • Ligestilling på arbejdspladsen. I 2020 konstaterede Construction Blueprint, at kun 8,2 % af alle ansatte i bygge- og ejendomsbranchen i EU var kvinder. Det er nødvendigt, at der sker en række ændringer både i det fysiske, psykosociale og organisatoriske arbejdsmiljø på byggepladserne, så der kan skabes større ligestilling i branchen. Alle skal føle sig velkomne i byggebranchen. Større mangfoldighed bidrager til byggebranchens udvikling og innovationsevne, og det fremmer mere effektive og sikre arbejdsmetoder.

   

  Der er ingen vej udenom: Vi er nødt til at engagere os nu for at opnå bæredygtighed! iBinder tilbyder intuitiv digital dokumenthåndtering, der fremmer samarbejde og giver dig kontrol over materialevalg i hele bygningens livscyklus. Hvordan arbejder I bæredygtigt på din arbejdsplads? Beregn og rapportér dine projekters klimapåvirkning med nogle få tastetryk i vores klimamodul.

  Inspiration: https://byggteknikforlaget.se/samhallsbyggnadsbranschens-5-storsta-hallbarhetsutmaningar/

  Sådan fungerer iBinder

  iBinder er en cloudbaseret platform, der hjælper bygge- og ejendomsbranchen med at blive bedre til at håndtere information og dokumentation om deres ejendomme

  Sådan fungerer iBinder

  Vil du se, hvordan platformen fungerer?

  Sådan fungerer iBinder

  Salg

  89 88 78 29

  Support

  89 88 78 30

  E-mail

  support@ibinder.dk

  Hjælpecenter

  Anmod om en demo