• Produktnyheder

  Her kan du læse om alle små og store opdateringer til iBinder. Du kan også deltage i vores løbende webinarer om nyheder i iBinder. Du kan melde dig til her: Webinarer

  Produktnyheder i februar

  Vis tegning og placering i eksporten af mangler

  Tidligere har det været muligt at eksportere information om mangler med tilhørende fotodokumentation. Nu inkluderes også tegningen med placeringen, hvilket bør gøre det lettere at identificere og udbedre manglen.

  Dybere mappestruktur i udbudsringbind

  Funktionen, der tillader administratorer at tilføje underfaner i udbudsringbind, er nu tilgængelig for alle vores kunder.

  For at gøre dette muligt er fanetypen "Mappeafsnit" introduceret i udbud, ligesom i vores øvrige ringbindstyper. 
   
  At tillade en dybere struktur forbedrer fleksibiliteten i dokumenthåndteringen og gør det lettere at navigere i udbudsdokumenterne. 
   
  Det vil også gøre det muligt for administratorer at have samme struktur i sit udbud, som de har i øvrige ringbind, andre systemer eller lokalt på deres enhed. 
   
  Understøttelse af en dybere mappestruktur for udbud, er en af de funktioner, vi har modtaget mest feedback omkring.

  • En ny fanetype kaldet "Mappeafsnit" er introduceret.
  • "Tilføj fane" er tilgængelig i roden af "Udbudsdokumenter", samt inde i eksisterende "Mappeafsnit".
  • "Tilføj fane" er også tilgængelig i fanetyperne "Dokumenter/Tegninger/ESPD" hvis der endnu ikke er uploadet filer.
  • Hvis en fane tilføjes til fanetypen "Dokumenter/Tegninger/ESPD", konverteres den automatisk til "Mappeafsnit".
  • Det er ikke muligt at slette en fane af typen "Mappeafsnit" hvis den indeholder mindst én fil et sted i mappestrukturen.  
  • Det er ikke muligt at ændre fanetype fra "Mappeafsnit" hvis den indeholder mindst én fil et sted i mappestrukturen.
  • Det er ikke muligt at tilføje flere faner til indekset på samme niveau som "Udbudsdokumenter". Så, "Udbudsdokumenter" er den eneste mulige placering.

   

  2024-01-25
  Produktnyheder i januar

  Bedre brugersynlighed 

  For at gøre det lettere at finde brugere, når du vil tilføje dem til ringbind, har vi frigivet ny funktionalitet. Alle brugere kan nu i deres personlige indstillinger beslutte, om de ønsker at være synlige eller ej. Det er stadig muligt at tilføje "usynlige" brugere til projekter via. e-mail adressen. Vi har også tilføjet muligheden for at til- eller fravælge e-mails vedrørende produktinformationer og ændringer.

  Download ubesvarede spørgsmål i udbud

  CSV-eksporten af spørgsmål og svar i udbud er blevet forbedret. Forbedringen betyder, at alle spørgsmål vil blive downloadet, inklusive de ubesvarede, som tidligere blev frasorteret. Denne forbedring vil forenkle håndteringen af spørgsmål og sikre, at administratorer bekvemt kan håndtere alle spørgsmål, uanset om de er besvaret eller ej, før de afsender svar i systemet.

  For de bydende ændres intet. De kan altså ikke se andres ubesvarede spørgsmål og deres CSV-eksport vil kun indeholde besvarede spørgsmål. 

  Download tilbud

  Denne funktion giver administratorer mulighed for at downloade enten alle, eller specifikt udvalgte tilbud som en ZIP-fil. Det sparer tid og forbedrer arbejdsgangen for alle udbudsadministratorer. Før denne udgivelse skulle administratorer enten downloade et helt ringbind med både udbudsmateriale og tilbud eller downloade individuelle dokumenter ét efter ét. Download af tilbud sker fra fanen ”Tilbudsoversigt”.

  • Den er tilgængelig efter afleveringsfristen
  • Hvis ingen bud er markeret, er knappen 'Download alle' aktiveret for at få alle bud i en enkelt zip-fil
  • Ved at vælge et eller flere bud er 'Download ‘-knappen aktiveret for kun at få det eller de valgte tilbud i en zip.
  • Hvert tilbud i den downloadede zip placeres som en separat mappe. Mappenavne indeholder navnet på den virksomhed, der har indsendt den, samt deres afsender e-mail.

   

  For at forbedre oplevelsen på fanen ”Tilbudsoversigt” yderligere, viser værktøjslinjemenuen nu alle muligheder på tværs af status på udbuddet. For de muligheder, der ikke er tilgængelige, som f.eks. licitationsresultat inden afleveringsfristen, er der værktøjstip, der forklarer, hvornår funktionen kan anvendes.

  Kvittering for aflevering

  En meget ventet funktion til bekræftelse af tilbudsafgivelse. Funktionen giver de bydende mulighed for at få en e-mail-bekræftelse af deres aflevering og dets indhold. Bekræftelse af aflevering har været et af de hyppigste emner i vores support siden udgivelsen af den nye platform. Kvitteringer vil få tilbudsindgivelsen til at føles meget mere sikker.

  • Status på tilbud vises i et banner øverst på alle sider i udbudsringbindet
  • Kvitteringer kan nås ved at klikke på knappen, øverst i ringbindet
  • Det er muligt at sende kvitteringer før og efter afleveringsfristen
  • Det er muligt at sende kvitteringer flere gange
  • Kvitteringer vil blive sendt via e-mail til modtageren og kollegaer med lige rettigheder i udbuddet
  • Kvitteringen indeholder:
  • Tilbudsstatus (Udfyldt, ikke udfyldt, indsendt)
  • Oplysninger om personen der rekvirerede kvitteringen
  • Dato for kvitteringsudstedelse 
  • Indleveringsfrist
  • Priser og eventuelle forbehold
  • Alle indsendte filer opført med deres metadata
  • Tilbuds-ID

  Forbedret ejendomsstruktur

  Nu er det muligt at tilføje en enhed (F.eks. en lejlighed) i ejendomsstrukturen som underniveau til et plan. Man får derfor valget mellem hhv. ”Rum” eller ”Enhed”, når man tilføjer et element. Man kan modsat ”rum”, tilknytte tegninger til ”Enheder”. Enheden kan altså anskues som en gruppe af flere rum. 

  Foretag registreringer og sæt markeringer på tegninger

  Det er nu også muligt at sætte en nål på en tegning på web-delen, for at angive en registrerings lokation. Denne funktion tillader samtidig at man på web kan tilføje, slette og redigere en registrerings lokation, ved at klikke på den tilknyttede tegning.

  Vis tegning med markeringer på computeren

  Når du åbner en registrering og klikker på den tilknyttede tegning, åbnes tegningen i vieweren med den tilhørende lokation.  Når tegningen åbnes, kan du derfor også bruge andre funktioner som:

  • Zoom
  • Print
  • Hent
  • Roter
  • Vis alle registreringer på tegningen

  Få overblik over status på registreringer på en tegning

  Tidligere har registreringer, uanset status haft samme farve på tegningerne. Vi introducerer derfor farveindikatorer efter BEAst-standarden, for at forenkle overblikket.
  Pink = Udføres
  Rød = Udføres, forfalden
  Gul = Til gennemgang
  Grøn = Færdig

  Når der er mange registreringer på samme sted, grupperes og markeres de med iBinder-blå og et nummer (antallet af grupperede registreringer). Du kan ved at klikke på gruppen zoome ind og folde dem ud, hvorefter de vil være angivet med de korrekte farver jf. deres status.

  Yderligere filtermuligheder I registreringsappen

  Filtreringen både inde i registreringslisten under en besigtigelse og under registreringer i et projekt er nu forbedret med muligheden for at sortere registreringer efter status eller forfaldsdato og filtrere på:

  • Lokation
  • Dato for registrering
  • Forfaldsdato
  • Status
  • Overordnet ansvarlig (F.eks. entreprenøren)
  • Ansvarlig for udførsel (F.eks. håndværkeren)
  • Fagområde

  Foretag ændringer I status på registreringsappen når du er overordnet ansvarlig

  Afhængigt af om vores brugere er tildelt og/eller ansvarlige for en registrering, skal du være i stand til at foretage forskellige handlinger. Nu har vi medtaget handlinger for den ansvarlige, som hovedsageligt skal godkende det, som tildeleren har udstedt og sendt til gennemsyn. Men den ansvarlige bør også kunne indstille andre statusser, hvilket nu er muligt.


  Andre små forbedringer I app

  • Tegninger i ejendomsstrukturen bliver nu automatisk synkroniseret med reviderede versioner i projektringbindet.
  • Der er skåret nogle unødige klik fra, når du vil annotere på et foto, som tilhører en registrering.
  • Når en bruger skal udbedre en registrering, var det tidligere muligt at se, hvor det var placeret på en tegning. Nu kan du også se, om der er andre registreringer på den samme tegning. Disse fremhæves ved at klikke på øjenikonet.

   

   

  2023-12-05 
  Forbedringer i november

  Inviter brugere til flere ringbind i organisationen

  Denne funktion giver organisationens administratorer og ejere mulighed for at invitere brugere til flere ringbind på samme tid. Vi har modtaget mange tilbagemeldinger relateret til dette behov, og det vil blive meget værdsat af vores kunder, der har mange ringbind i deres organisation. Det vil især gavne kunder med mange driftsringbind, da sådanne ringbindnormalt eksisterer længere i vores system. Sammenlignet med at tilføje brugere til ringbind én ad gangen vil dette spare meget tid og være meget lettere!

  Når en eller flere ringbind er markeret i ringbindsfanen i organisationsringbindet, vises knappen "+ Tilføj deltagere" i handlingslinjen. Når du klikker på den, vil du blive ført til tilføj deltager-modalen. Herfra vil du kunne vælge en eller flere brugere, som du vil invitere til dine valgte ringbind, og beslutte, hvilken rolle du vil tilføje dem som.

  Adgang til versionsmetadata fra fillisten

  Dette er vores helt nye, men meget velkendte måde at vise tidligere versioner i listevisningen på! Med denne funktion kan brugerne se versionsrelateret metadata direkte fra listevisningen. Det eliminerer behovet for flere klik og forenkler processen med at se versioner. Når du arbejder med mange filer, der hver har flere versioner, vil dette virkelig øge effektiviteten!

  Udvidelse og sammenklapning af listen over versioner udføres ved at trykke på pilen ved siden af versionsnummeret. Det er muligt at åbne og downloade versioner direkte fra den udvidede liste, men sletning udføres stadig i den eksisterende versionsfane under "filoplysninger".

  For at gøre det lettere at få adgang til versioner i andre visningsmuligheder er der tilføjet en genvej til den eksisterende versionsfane i filoplysninger i menuen med tre prikker på filer.

  Forenklet Binder-status og faser

  Vores måde at administrere ringbindsstatus på er blevet forbedret, og der er flere muligheder tilgængelige for vores brugere. Dette er gjort for at gøre det lettere for administratorer at placere deres binders i Arkiv- og Garantitilstand. Det vil også give vores brugere mere præcis information om fasen, som deres projektringbind befinder sig i, mens status er Aktiv. Ved at holde alle oplysninger, der er blevet indsamlet i alle organisationens byggeprojekter, på samme sted, reduceres risikoen for datatab og gør søgningen hurtig og nem.

  Projektringbind kan indstilles til tre forskellige faser, mens de har aktiv status: Skitsering, Projektering og Udførelse. Efter den aktive fase er det muligt at vælge Arkiv eller Garanti for reduceret funktionalitet til en lavere pris. Hvis administratorer beslutter at slette hele ringbindet, informerer systemet om disse muligheder og konsekvenserne af sletning.

  Annoter på foto

  Når en inspektør opretter en problem i forbindelse med inspektionen, har det været muligt at vedhæfte et foto for at afklare, hvad problemet drejer sig om. Nu har vi også skabt mulighed for at lave annotationer på fotoet for at afklare det endnu mere.

  • Vælg mellem at lave frihåndsannotationer, cirkel eller rektangel.
  • Vælg linjetykkelse og farve. Dit valg gemmes i appen.
  • Mulighed for at fortryde.
  • Når du er færdig, gemmes det annoterede foto som en kopi.

  Indstil forfaldsdato for opgave

  En af de mest efterspurgte funktioner siden vi lancerede registreringsappen på det danske marked, bliver nu frigivet!

  • Muligheden for at indstille en forfaldsdato for registreringer/opgaver er nu på plads. 
  • Det er muligt at indstille en forfaldsdato for en eller flere registreringer på websiden. 
  • Filtrer og/eller sorter efter forfaldsdato i oversigterne.
  • Alt om forfaldsdatoen logges også i historikken. 
  • Når forfaldsdatoen er overskredet, markeres det tydeligt.
  • I appen kan den tildelte person og ansvarlige nemt se forfaldsdatoen og filtrere og sortere. 
  • Opgaver, der er forfaldne, er også markeret her, og alt er synligt i historikken.

  2023-11-01
  Nye forbedringer i oktober 2023

  Rettighedsstyring vises på indekssiden og på faner

  Denne funktion gør det meget nemmere at finde ud af, hvilke deltagere der har adgang til en bestemt fane. Ved at vise adgangen på denne måde reduceres risikoen for at placere filer i faner, hvor de vil være tilgængelige for for mange, og det sparer tid ved opsætning af rettighedsstyring.
   
  Det skjoldikon, der tidligere blev brugt til at vise, at kun udvalgte brugere kunne læse og tilføje filer i en given fane, vil stadig blive brugt til det formål. Dét vi introducerer er et nyt skjoldikon, til alle andre indstillinger, og det vises ved at svæve over faner i mappestrukturen, samt øverst på en given fane.
   
  Hvis kun udvalgte har tilladelserne, vil disse blive listet, når skjoldet klikkes på, ligesom det er muligt at søge i listen.

   
  Udbud: Vi understøtter indsendelse af tilbud og spørgsmål uden for iBinder

  Denne funktion tillader, at tilbud og spørgsmål kan indsamles i andre systemer. Dette tilføjer mere fleksibilitet til vores tilbud og muliggør samarbejde med eksterne udbudsplatforme.
   
  Når du opsætter dit udbud, har du derfor nu mulighed for at vælge at have dine spørgsmål og/eller tilbud indsendt i et andet system samt tilføre en URL til den eksterne placering. Hvis denne mulighed vælges, vil de berørte faner i udbuddet fungerer som til links til det andet system.

   

  2023-10-03
  Upload og udpak Zip-filer

  Denne funktion giver administratorer mulighed for at uploade komplet mappestruktur med undermapper og indhold som en zip-fil til et projekt- eller ejendomsringbind. Funktionen er meget nyttigt til dem, der allerede har en god struktur på computeren og ønsker at genbruge den, eller hvis man eksporterer information fra et andet system til iBinder.

  Fanebladstype "tegninger" oprettes for de interne mapper i zip-filen, som ikke indeholder undermapper. Ellers oprettes fanen som "mappeafsnit".

  Hvis der allerede findes faner med samme navn på samme sted i mappen, tilføjes (2), (3) osv. til navnene på de oprettede faneblade.

  Når man uploader en zip-fil til en tom fane, får man mulighed for enten at udpakke zip-filen eller uploade den som en zip-fil.

  2023-09-01
  Sommernyheder

  I modsætning til byggebranchen har udviklings- og produktteamet hos iBinder haft en meget travl sommer, og vi er glade for at have mange udgivelser også i løbet af denne tid!

  Mange af disse funktioner har været længe ventet af vores brugere og vil forbedre iBinders generelle funktionalitet.

  Layoutforbedringer i listevisningen

  Der er blevet foretaget layoutforbedringer i filoversigter, filupload og redigering af filoplysninger. En række forbedringer er blevet implementeret for at forene vores forskellige filvisninger. For eksempel vil ikonerne for tags og annotationer nu blive vist i den samme kolonne og det er nu muligt at se alle datoer i oversigterne.

  For at gøre tingene klarere har de forskellige datoer fået mere beskrivende navne:
  Oprettet - Datoen, hvor den første version blev uploadet. Mulighed for redigering.
  Uploadet - Datoen for hver version af filen blev uploadet. Kan ikke redigeres.
  Ændret - Datoen for upload af den seneste version. Kan redigeres for at matche revisionsdatoen.

  Tilsvarende ændringer er blevet foretaget i filupload. Inputfelterne i disse er også blevet lidt omorganiseret baseret på brugerfeedback. Der er også blevet introduceret nogle mindre ændringer i, hvordan og i hvilken rækkefølge metadata vises i kort-/galleri-/forhåndsvisningsvisninger.


  Forbedringer i inspektioner


  I Inspektionsapplikationen kan du nu:

  - Oprette en gruppe ved at vælge en af de foruddefinerede typer, tilføje den første inspektion og tildele ansvar for anledningen.
  - Brugeren, der opretter gruppen, bliver automatisk ansvarlig for gruppen, men den kan redigeres bagefter.
  - Afhængigt af hvilken type inspektionsgruppe du vælger, er det respektive fortolkningsforslag under dokument. Du kan også supplere med anden dokumentation, som kan være nødvendig for at udføre en inspektion (f.eks. tegninger eller interne instruktioner).
  - Når du åbner gruppen, har vi vandrette faner. Om gruppen er generel information, der gælder for alle inspektionsanledninger og en oversigt over de erklæringer og rapporter, der indgår i de respektive inspektioner.
  - Den anden fane indeholder alle planlagte og allerede udførte inspektioner.
  - Hvis du vælger en specifik inspektion, kan du ændre status og tilføje den erklæring/rapport, der gælder for den specifikke lejlighed.
  - I oversigtsvisningen kan du nemt få det overblik, du har brug for: hvem der er ansvarlig for gruppen, få en statusindikation, den næste og sidste inspektion, og hvilken status de har.

  Inspektionsliste i organisationen

  Nu har vi også den opdaterede inspektionsliste i organisationen! Nu kan du få det overblik, du har brug for, over alle din organisations inspektioner med den opdaterede listevisning. Denne funktion er også en længe ventet funktion, som vores ejendomsadministrationskunder har savnet, og gør det muligt for os nu at migrere disse kunder sammen med udgivelsen af forbedring i inspektion.

  Fra fanen Inspektion i organisationen får du et enkelt overblik over alle dine inspektioner, der er i alle ringbind i din organisation. Ved at trykke på rækken kommer du direkte til inspektionsgruppen og kan administrere inspektionen. Hvis du klikker på ringbindets navn, kommer du nemt til ringbindet.

  Kopier faner

  Efter nogle forbedringer baseret på feedback fra kunderne i prøveperioden er tiden nu kommet til at lancere "Kopier fane"-funktionen for alle vores brugere!

  Denne funktion giver vores brugere mulighed for at kopiere en enkel fane med underfaner til et nyt sted. Det vil skabe stor værdi for vores brugere og tjene flere formål, såsom at overføre information fra et projekt til ejendomsringbind eller starte et nyt projekt baseret på "As-built" dokumentation. Dette er brikken i puslespillet, der virkelig skaber den cirkularitet!

  Organisationsejeren, organisationens administratorer eller ringbindsadministratorer kan vælge at kopiere kun faner og fanestruktur eller fanen, dens struktur og filerne indenfor.

  Sådan fungerer det:

  • - Det er muligt at kopiere inden for ringbindet.
   - Det er muligt at kopiere til et andet projekt- eller ejendomsringbind.
  • - Det er muligt at kopiere til et nyt ringbind.
   - Kopiering er kun muligt inden for den samme organisation.
   - Det er muligt at vælge, om du vil kopiere den seneste version af filerne i fanerne eller alle versioner af filerne.
   - Det er muligt at kopiere til en mappe med undermapper eller en tom filfane.
   - Hvis en fane med adgangsbegrænsning kopieres, bibeholdes begrænsningen.
  • - Applikationsfaner, såsom spørgsmål og svar, opslagstavle eller kontraktstyring, kopieres uden indhold.

  2023-08-08
  Nye funktioner og forbedringer for første halvtår 2023

  Vores udviklings- og produktteam arbejder konstant på at forbedre vores platforme med nye funktionaliteter, forbedre brugervenlighed og øge sikkerhed. I løbet af første halvdel af 2023 har vi lanceret mange spændende nye funktioner. Læs om dem nedenfor!

  Før vi starter: Hvis du har en idé om, hvordan vi kan forbedre vores platform, så tøv ikke med at kontakte os. De fleste af vores nye funktioner er udviklet takket være ideer fra vores brugere! Send det til support@ibinder.dk

   

  Forbedret organisationsringbind og nye roller

  I løbet af året lancerede vi en forbedret organisationsringbind og nye roller. Dette gør det nemmere at administrere en organisation og tilføjer en masse værdi til dig, der arbejder med flere ringbind og projekter. Rollerne styres i organisationsringbindet, som du finder på bogreolen hos din organisations ejer.

  Hvad er de nye roller, og hvilke tilladelser har de?

  • Ejer - Kan administrere alt i organisationen
  • Administrator - Kan administrere deltagere, læse og redigere alt, kan dog ikke slette en Ejer
  • Opretter- Kan læse og redigere alt i organisationen og oprette nye ringbind
  • Begrænset opretter - Kan oprette nye ringbind, men kun læse det, de er medlem af
  • Læser - Kan læse alt i organisationsringbindet, men ikke oprette nye ringbind
  • Begrænset læser - Kan kun læse det de er deltager i og ikke skabe nye ringbind i organisationen.

   

  Skabeloner med filer

  Funktion var meget ventet af mange af vores brugere, da den giver dem mulighed for at oprette ringbind med standardfiler. Med funktionen kan du dermed tilføje vigtige oplysninger til alle ringbind, der er startet i din organisation og spare tid på at uploade dem. Det kan være ting som Office-skabeloner, specifikke retningslinjer eller skræddersyede brugervejledninger.

  Filer kan tilføjes til alle faneblade med fillister. Når du uploader filer til skabeloner, er det muligt at tilføje metadata, som kopieres til de ringbind, der er oprettet med skabelonen. Feltet "uploadet af" vil blive udfyldt med navnet på den bruger, der oprettede ringbindet fra skabelonen, og den første aktivitet i filhistorikken vil være "Fil kopieret".

  Forbedret præstation i listevisningen

  Vi har også foretaget en stor ydeevneforbedring af vores service, især for brugere, der håndterer store mængder filer. Vores teams har optimeret vores infrastruktur og implementeret forskellige præstationsforbedringer for at forbedre hastigheden og pålideligheden af ​​vores service.

  Denne forbedring betyder, at vores service nu er meget hurtigere og mere responsiv ved håndtering af et stort antal filer. Derudover introduceres fastgjort overskriftsbjælke i tabellister for at gøre handlingslinjen tilgængelig uanset rulleposition! Dette hjælper alle, men især dem, der ofte uploader, downloader eller administrerer et stort antal filer. Som altid er vi forpligtet til at give den bedst mulige oplevelse, og denne udgivelse er et vidnesbyrd om dette engagement.

  Udbud er nu med i søgningen

  Det er nu meget nemmere at finde nye udbudsringbind på din boghylde, fordi de nu er inkluderet i søgefunktionen. Du skriver stort set bare en del eller hele navnet, og du vil se det på listen. Grafikken viser fuld ringbindsoplysninger, inklusive statuslabel - f.eks. status og nedtællingen! Dette kan naturligvis bruges af udbudsadministratorerne, og de dertil knyttede modtagere.

  Liste af udbudsringbind i organisationen

  Slutbrugere kan nu få adgang til nye udbud på den nye udbud-fane i organisationer. Baseret på brugerfeedback har vi ændret farven på statusetiketten og tilføjet en ny etiket kaldet "ikke-publiceret", i stedet for at lade feltet stå tomt, hvis udbuddet er endnu ikke udgivet til tilbudsgivere.

  Indtastede kategorier bliver husket

  Dette er en ny metadatafelt, der giver brugerne mulighed for at genbruge værdier i metadata ved at søge og vælge dem fra dropdown-menuen. Den første implementering af denne nye type er til kategorier, og den findes i alle projektringbind.

  Når du tilføjer kategori, både ved upload og redigering, vil brugerne se en drop-down-menu. Der vises alle tidligere anvendte værdier, og det er muligt at vælge dem fra listen eller søge efter dele af ordene. Hvis brugeren ikke finder den ønskede indtastning, er det meget nemt at tilføje en ny post til listen.

  Indholdsfane

  Muligheden for at tilføje faner af typen "Indhold" er blevet introduceret til ringbind og skabeloner. På en fane af den type er det muligt for administratorer at tilføje indhold af samme type som i beskrivelsesfeltet på forsiden:

  • Fed tekst
  • Kursiv
  • Punktlist
  • Links til eksterne og interne webadresser
  • Billeder

  Den nye fanetype kan bruges til at informere om et projekt, linke internt til andre ringbind/faner/filer, linke eksternt til et intranet eller andre systemer som SundaHus. Det er muligt at oprette denne type faner på ethvert niveau af strukturen, og det er muligt at tilføje flere indholdsfaner til det samme ringbind.

  Forudfyldte indholdsfaner i skabeloner

  Ud over fanetype "Indhold" er det også muligt at tilføje indholdsfaner med forudfyldt indhold til skabeloner. Ethvert indhold, der tilføjes til en indholdsfane i en skabelon (formateret tekst, links og billeder), tilføjes til den tilsvarende fane i ringbindet ved oprettelse, når skabelonen bruges. Dette giver dig mulighed for at tilføje vigtige oplysninger til alle ringbind, der er startet i organisationen. Det kan være specifikke retningslinjer, information om andre systemer med links til dem eller skræddersyede brugervejledninger til, hvordan du bruger iBinder. Indholdsfaner med forudfyldt indhold kan føjes til projektringbind og ejendomsringbind.

  Aktivitetslog

  Der er indført aktivitetslog i projekt-, organisation- og udtræksringbind på tre forskellige områder: Spørgsmål og svar, Opslagstavle og Filer. Den primære værdi af disse funktioner er, at det bliver gennemsigtigt, hvem der har haft tilgået hvilken information på hvilket tidspunkt. Nogle andre hændelser vil også dukke op i loggen for at gøre det nemmere at forstå sammenhængen, men dette skal ses som et supplement til, og ikke en erstatning for, den eksisterende aktivitetsrapport.

  Spørgsmål og svar:
  Aktiviteten vises i en ny fane.
  Notifikationer og detaljer er også blevet spredt over to forskellige faner.
  Hver gang en bruger læser et spørgsmål, opretter systemet en læsehændelse.
  Det er lige meget, om brugeren tilføjes til spørgsmålet som ansvarlig, interesseret parti eller slet ikke.
  Hvis en bruger kommenterer eller træffer en beslutning om et spørgsmål, logges dette også.
  Logningen fortsætter, selv efter en beslutning er truffet.
  Hvis en bruger downloader en CSV-fil, logges denne som en begivenhed i alle spørgsmål på tavlen.
  De seneste begivenheder vises øverst på listen.
  Du kan søge efter en bestemt bruger.

  Opslagstavlen:
  Aktiviteten vises i en ny fane.
  Hver gang en bruger læser en besked, genereres en læsehændelse.
  Det er lige meget, om brugeren får besked i beskeden eller ej.
  De seneste begivenheder vises øverst på listen.
  Du kan søge efter en bestemt bruger.

  Filer:
  Filaktiviteten vises under metadata i fildetaljer.
  Avataren for hver bruger, der har læst eller downloadet versionen af ​​filen, vises først som en oversigt.
  Hver gang en bruger åbner en fil i vieweren eller downloader den, genereres en ny hændelse.
  Hvis en bruger downloader en ZIP-fil, logges dette som en hændelse for alle inkluderede filer.
  De seneste begivenheder vises øverst på listen.
  Du kan søge efter en bestemt bruger.

  Kopifunktioner i udbudsmodulet

  Nye kopifunktioner i udbudsmodulet giver dig mulighed for at kopiere fra udbud til udbud og fra udbud til projektringbind. Dokumenter knyttet til et udbud kan kopieres, det samme gælder tilbudsdokumenter og resultater, som også kan kopieres til et andet udbud eller ringbind efter afleveringsfristen i kilderingbind er passeret. Dette kan kun gøres af administratoren. Dette supplerer de eksisterende funktioner for kopiering fra projekt til udbud og kopiering inden for udbud. Kopifunktionerne følger det kopimønster, vi bruger andre steder i iBinder.

  Yderligere 16 forbedringer!

  • Sletning af flere deltagere på en gang
  • "Tilføj fane" vises øverst, når du redigerer fanestruktur i et ringbind
  • Ctrl el. Command+klik på dokument åbner dokumentet i en ny fane
  • Trepunktsmenuen er nu nemmere at få øje på og konsekvent inde i en cirkel i hele systemet
  • Det er nu muligt at søge efter roller i Spørgsmål og svar, når man laver rolletildeling
  • Brugerindstilling til at skjule/vise menu i boghylde og ringbind er nu gemt
  • Bekræftelsesbesked for upload og tilføjelse af deltagere lukker automatisk efter 5 sekunder
  • Nogle knapper er nu nemmere at få øje på, fx "Opret ringbind", "Upload filer".
  • Det er muligt at flytte dialogbokse med musen (næsten overalt)
  • Det er nu muligt at slette tomme hylder
  • Dropdown med roller ved tilføjelse/redigering af deltagere har nu et lukkeknap i bunden
  • Den korrekte beslutningstager vises nu på Spørgsmål og svar-kortet
  • Knappen "Rediger faner" er nu nemmere at finde på en navigationsfane
  • Det er nu muligt at redigere en deltager direkte fra actionbar, når du vælger en deltager
  • Knappen "Opret hylde" er nu let tilgængelig fra boghyldemenuen
  • Hvis du ved fejl klikker uden for dialogboksen, lukkes den ikke længere

   

  2022-09-20

  Marker og annoter på tegninger og filer

  For at forenkle og effektivisere arbejdet i dit projekt har vi udvidet funktionaliteten for annotationer i dokumenter. Det giver dig bedre mulighed for at samarbejde med andre i projektet for at træffe hurtigere og bedre beslutninger. Du kan bruge følgende former og funktioner:

  • Kommentarer inkl. links og tagning af deltagere
  • Firkanter
  • Cirkler
  • Revisionssky
  • Frihånd
  • Text

   

  Du kan vælge den type annotation, du vil lave, tilføje en kommentar til annotationen og skrive @-tegnet for at se, hvilke deltagere der er i projektet og sende en e-mail-notifikation til en bestemt deltager, så de ved, at de skal gennemgå et element .

  Du har også mulighed for at indstille status for annoteringer i kommentarfeltet. Ved at vælge status kan figurerne udfyldes transparent med farver inspireret af BEAst QA-systemet. Du kan også vælge dine egne farver, hvis du har brug for en anden farveskala.

  Denne funktionalitet er også mobilvenlig og fungerer godt i mobiltilstand.

   

  2022-06-27
  Udtræksringbind

  I dag blev udtræksringbindet gjort tilgængelig for alle brugere.

  Funktionen giver dig mulighed for at vise valgte filer eller alle filer på et faneblad fra et ringbind i et separat udtræksringbind. Administratoren kan invitere deltagere til udtræksringbindet uden at give dem adgang til kilderingbindet.

  Hvilke filer der vises i udtrækket afhænger af hvilke filer der er tagget i kilderingbindet. Tags kan tilføjes enten til udvalgte filer eller til alle filer på en fane ved at tagge selve fanen. Den seneste version af taggede filer vises altid i den udtræksringbind, der bruger det tag. Alle eksisterende filer og alle yderligere filer i en fane i den kilderingbind, der er blevet tagget, vises i det udtræksringbind, der bruger det tag.

  Det er muligt for alle brugere at oprette udtræksringbind ved at vælge skabelon "Udtræk" ved oprettelse af et nyt ringbind.

   

  2022-05-18
  Forbedringer af opslag og ringbindsbeskrivelser

  Opslag:

  • I opslag har vi indført mulighed for, at den, der skriver, kan bestemme, om udvalgte deltagere/grupper eller alle deltagere i ringbindet skal have e-mail notifikation om opslaget.
  • Layoutet af opslag er ændret for at tydeliggøre, hvad der er overskriften, og hvad der er den faktiske besked.


  Ringbindsbeskrivelse:

  • Muligheden for at tilføje links i ringbindbeskrivelsen er blevet introduceret. Det er muligt at angive, hvilken tekst der skal være synlig, og hvilket link den skal føre til.

   

  2022-04-19
  Office Online tilgængeligt for alle brugere

  Office Online er tilgængeligt for alle iBinder-brugere.

  Muligheden for at åbne og redigere Word-, Excel- og Powerpoint-filer i Office Online fra fillisten i en fane er blevet gjort tilgængelig.

  Funktionen tilgås enten fra funktionslinjen (værktøjslinjen over fillisten) eller fra filindstillinger (de tre prikker). Når du skal bruge funktionen for første gang, bliver du bedt om at logge på med din Microsoft-konto.

  Brugere kan samarbejde, når de redigerer en fil. Hvis en bruger åbner en fil, og en anden bruger åbner den samme fil, redigerer de begge den samme version på samme tid. Alle ændringer fra begge brugere gemmes i den samme nye version, når alle brugere forlader filen.

  Når flere brugere redigerer på samme tid, kan du se ændringerne, og hvor den anden bruger befinder sig i realtid.

  Du forlader filen ved at klikke på filnavnet i øverste venstre hjørne og vælge den ønskede placering i iBinder.

  Følgende filformater understøttes:

  • .docx
  • .xlsx
  • .pptx

   

  2022-03-03
  Yderligere adgangsstyring i faneblade

  I dag har vi frigivet funktionen, hvor administratorer kan indstille, hvilke deltagere og/eller grupper der må gøre ting i faner. Admin kan enten indstille fanen, så 1) kun udvalgte personer kan skrive i fanen, men alle andre kan se fanen og dens indhold eller 2) låse og skjule fanen for alle andre end udvalgte brugere og/eller grupper.

  Vi har også forbedret måden at vælge brugere og grupper på til låste faner. I funktionen kan administrator søge efter brugere eller grupper for at vælge dem.

  Hvor grupper tidligere var indstillet som de eneste til at modtage nogen af ​​mulighederne er nu overført til den nye funktion, så der er ikke sket nogen ændring i disse ringbind.

  Funktionen frigives på hele platformen i dag og er tilgængelig i alle oprettede ringbind.

   

  2022-02-15
  Forbedret brugerprofil

  Forbedret brugerprofil er tilgængelig for alle iBinder-brugere

  Den nye funktionalitet giver brugerne mulighed for at indtaste og redigere oplysninger i deres profil inklusive profilbillede. Brugerprofilen er opdelt i fire forskellige faner:

  • Profil - angiv og rediger personlige oplysninger
  • Virksomhed - angiv og rediger virksomhedsoplysninger
  • Notifikationer - angiv hvilke e-mailnotifikationer vil du modtage
  • Kontoindstillinger - angiv sprog og angiv om profilen skal være søgbart af andre brugere

   

  Når en bruger har et profilbillede, vises det, hvor brugerens initialer tidligere har været vist – for eksempel i deltagerfanen eller ved at stille og besvare spørgsmål i Spørgsmål & Svar.

  Salg

  89 88 78 29

  Support

  89 88 78 30

  E-mail

  support@ibinder.dk

  Hjælpecenter

  Anmod om en demo