Webinar systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) för Kommunala fastighetsbolag och Verksamheter

När: 7/9 kl 15.00 – 15.30

Enligt lagen om skydd mot olyckor har den som äger en byggnad och den som bedriver verksamhet där det yttersta ansvaret för sitt brandskydd.

Vi tittar på REQS digitala-SBA modul som hanterar hela SBA-processen. Utför, bevaka och följ upp samarbetet mellan verksamhet och fastighetsägare i en och samma plattform.

Agenda:

-Kort om SBA och REQS

-SBA egenkontroll/checklistor

-Uppföljning