Om REQS

REQS är ett webbaserat system utvecklat för hantering av besiktningar och kontroller, främst inom fastighetsförvaltning.
Vi har även andra branscher som t.ex. Svensk Travsport (ATG) och Svenska Ridsportförbundet.
En kontroll/besiktning följer ofta samma process varför REQS öppna plattform enkelt kan skapa nya moduler för specifika ändamål utan stora utvecklingskostnader.

Systemet ersätter hyllmetrar av pärmar och pappersdokument, med ett användarvänligt webb-gränssnitt.
REQS lämpar sig väl för integrering i företagets och organisationens ledningssystem, och istället för flera system, samlas allt i ett.

Med hjälp av REQS effektiviseras och standardiseras arbetet med att hålla ordning och reda på fastighetsbeståndet. Oavsett om systemet hanterar en fastighet eller ett helt bestånd, får förvaltaren en tydlig översikt och kan ta kontroll över, planera och genomföra alla de åtgärder som ska vidtas i samband med besiktning eller annan typ av ronderring/kontroll.

REQS omfattar en rad olika moduler i ett brett spektra, från energideklaration till systematiskt brandskyddsarbete. Kompetens tillförs genom ett nära samarbete med branschledande samarbetspartners inom respektive fackdisciplin.

Utveckling

REQS har sedan starten 1996 utvecklats tillsammans med, och för fastighetsägare/förvaltare med höga krav och stora komplexa bestånd.

Målet med utvecklingen av REQS har varit att skapa en överskådlig, säker och kostnadseffektiv hantering av besiktningar, kontroller, anmärkningar och åtgärder, främst för myndighetsbesiktningar inom fastighetsområdet. Ambitionen är att REQS ska vara ett aktuellt, komplett och heltäckande system, som svarar mot samtliga krav och regleringar inom fastighetsförvaltning.

REQS ger er ett faktabaserat underlag, vilket är en förutsättning när det gäller att fatta strategiska beslut för ert fastighetsbestånd.