Kundvärde

Smart och kostnadseffektiv hantering av det som ska göras!REQS ger ledningen ett verktyg som erbjuder ett helhetsgrepp med översikt och total kontroll över fastighetsbeståndet. REQS standardiserar och effektiviserar arbetet med förvaltning och drift samt att det lämpar sig väl för integrering i företagets och organisationens ledningssystem. Genom REQS får ledningen kontinuerligt aktuell information om fastighetsbeståndets status och välmående. Systemet hjälper på så sätt till att på ett enkelt och effektivt sätt innehållsdeklarera fastigheterna. 

Användningsområdena och vinsterna av fakta är många, text vid försäljning av fastigheter genomgås en DD-process mellan köpare och säljare, där REQS ger ett faktabaserat färdigt underlag anpassat för detta vilket sparar mycket tid och pengar.  

Med REQS är det möjligt att skapa fasta rutiner för alla i en fastighet eller organisation förekommande kontroller, besiktningar, värderingar och övervakning. Den form av kontroll som REQS erbjuder borgar dessutom för att man får objektivitet och kvalitet i alla uppföljningar med minimala arbetsinsatser, vilket spar tid och pengar.
Systemet ger möjlighet att samla all information på ett ställe, och med behörighetsstyrd åtkomst säkerhetsställs att rätt person får tillgång till rätt information. 

Kontakta oss via kundcenter för en djupare presentation av möjligheterna med REQS.