REQS SAM


Ändamål

Modulen REQS SAM används som ett stöd vid systematiskt arbetsmiljöarbete. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete handlar om att i det dagliga arbetet uppmärksamma och ta hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas hälsa och säkerhet.     

Beskrivning   

Modulen REQS SAM innehåller funktioner som fordras för att genomföra, följa upp och förbättra företagets systematiska arbetsmiljöarbete inom ramen för gällande lagar, förordningar och föreskrifter. Modulen genererar anpassade checklistor och påminner utföraren vid förutbestämda intervaller. Modulen möjliggör också att företaget och dess anställda kan kontrollera hur uppställda arbetsmiljömål uppnås.

Funktioner  

Modulen REQS SAM erbjuder nedanstående funktioner:  
 • Generering av checklistor för regelbundna kontroller
 • Registrering av anmärkningar och upprättande av åtgärdsförslag
 • Fastställande, prioritering och hantering av åtgärder
 • Uppföljning av åtgärder
 • Statistik/Uppföljning
 • Kraftfull statistikfunktion
 • Behörighet för roller/rättigheter
 • Uppladdning av dokument
 • Fastighetsdata
 • Automatisk bevaknings- och påminnelsefunktion
 • Loggfunktion
 • Arkivfunktion


Tillbaka