REQS Säkerhet


Ändamål

I modulen REQS Säkerhet registreras information om tekniska system för passerkontroll, inbrottslarm och andra säkerhetssystem för skydd mot obehörigt intrång och för personligt skydd. Informationen används vid ombyggnad och utökning av respektive system och bildar underlag för periodiska kontroller.

Beskrivning

I modulen REQS Säkerhet registreras säkerhetssystemens uppbyggnad och bestyckning med avseende på fabrikat, typ och antal enheter såsom centralutrustningar, dörrmiljöer, kameror detektorer etc. 

Funktioner

Modulen REQS Säkerhet erbjuder nedanstående funktioner:
  • Hanterar inventeringar och kontroller
  • Generering av inventeringsunderlag
  • Sammanställning och generering av rapporter
  • Rapport- och dokumentationsbibliotek
  • Uppladdning av dokument
  • Kraftfull statistikfunktion
  • Behörighet för roller/rättigheter
  • Loggfunktion
  • Arkivfunktion


Tillbaka