REQS Transportsystem


Ändamål   

Modulen REQS Transportsystem tillhandahåller underlag för myndighetsbesiktning av motordrivna anordningar som hissar, motordrivna portar, rulltrappor och andra transportanordningar. 

Beskrivning   

Modulen REQS Transportsystem hanterar bland annat hissars och motordrivna portars anläggnings- och besiktningsinformation, exempelvis uppställningsplats, maxlast, antal stannplan, tillverkningsår, besiktningsdatum, anmärkningar mm. Modulen REQS Transportsystem är ett stöd för både fastighetsägare och besiktningsmän. Systemet tillhandahåller föreskrivna besiktningsprotokoll med basinformation som underlättar och effektiviserar den anlitade besiktningsmannens arbete.    

Funktioner  

Modulen REQS Transportsystem erbjuder nedanstående funktioner:
 • Hanterar besiktningar, anmärkningar och åtgärder
 • Utskrift av standardblanketter för besiktningsintyg
 • Generering av inventeringsunderlag (webbaserade blanketter)
 • Sammanställning och generering av rapporter
 • Rapport- och dokumentationsbibliotek
 • Uppladdning av dokument
 • Kraftfull statistikfunktion
 • Behörighet för roller/rättigheter
 • Fastighetsdata
 • Loggfunktion
 • Arkivfunktion


Tillbaka