REQS Larm/Släcksystem


Ändamål   

Modulen REQS Larm/Släcksystem hanterar leverans- och revisionsbesiktningar av brandlarm-, sprinkler- och gassläckningssystem enligt Brandskyddsförening Sveriges regelverk.     

Brandlarmsystem och brandsläckningsanläggningar ska leveransbesiktigas vid nyinstallation och vid ändringar av befintligt system samt revisionsbesiktigas regelbundet.    

Beskrivning  

Modulen REQS Larm/Släcksystem genererar webbaserade besiktningsunderlag och besiktningsintyg samt hanterar anmärkningar, åtgärder och övriga noteringar av besiktningsmannen. 

REQS Larm/Släcksystem förenklar även planering och uppföljning av de periodiska revisionsbesiktningarna och ger stöd för uppföljande revisionsbesiktningar. Kategorisering av anmärkningar erbjuder möjligheten till en överskådlig och väl strukturerad statistik.

Regelverk   

Modulen REQS Larm/Släcksystem är uppbyggd med utgångspunkt från Svenska Brandskyddsföreningen Sveriges gällande regler (se Brandskyddsföreningens hemsida)    

Funktioner   

Modulen REQS Larm/Släcksystem erbjuder nedanstående funktioner:  
  • Hanterar besiktningar, anmärkningar och åtgärder
  • Utskrift av standardblanketter för besiktningsintyg
  • Generering av inventeringsunderlag (blanketter)
  • Sammanställning och generering av rapporter
  • Rapport- och dokumentationsbibliotek
  • Uppladdning av dokument
  • Kraftfull statistikfunktion
  • Behörighet för roller/rättigheter
  • Loggfunktion
  • Arkivering
                     

Tillbaka