REQS Fastighetsdata


Ändamål  

I modulen REQS Fastighetsdata systematiseras och registreras relevant information om en fastighetsägares bestånd av fastigheter och byggnader.  Syftet är att fastighetsdata ska kunna användas vid planering och genomförande av inventeringar, besiktningar, kontroller och andra åtgärder i ett fastighetsbestånd.

Beskrivning  

Modulen REQS Fastighetsdata ligget till grund för övriga moduler i REQS och byggs upp i samråd med beställaren innan andra fackspecifika moduler kopplas på. De fastighetsdata som finns i modulen läggs in manuellt eller importeras från andra fastighetsdatasystem eller från aktuell fastighetsförteckning.

Kravspecifikation  

Fastighetsdata är nödvändiga för att kunna identifiera de objekt som ska göras föremål för inventering, besiktning och kontroll av byggnader, installationssystem och anläggningar. 

Funktioner  

Modulen REQS Fastighetsdata erbjuder nedanstående funktioner:
  • Fastighetsdata; fastighetsbeteckning, byggnader, lokalyta, koordinater, adress etc.
  • Behörighet för roller/rättigheter
  • Kraftfullt stöd för filtrering och sortering av data
  • Fastighetsdata
  • Loggfunktion
  • Uppladdning av dokument
  • Arkivering
               

Tillbaka