REQS SRB


Ändamål

Modulen REQS Skriftlig redogörelse för brandskyddet möjliggör för fastighetsägare och verksamhetsansvariga att ha kontinuerlig kontroll på sin brandskyddsstatus och för att på ett enkelt sätt deklarera sitt brandskydd till kommunen.

Enligt Lagen om skydd mot olyckor ska fastighetsägare och nyttjanderättshavare (verksamhetsansvariga) regelbundet redovisa sitt byggnadstekniska och organisatoriska brandskydd till kommunen. 

Beskrivning

REQS Skriftlig redogörelse för brandskyddet ger stöd till fastighetsägare och verksamheter vid arbetet med att upprätta redogörelser för sitt brandskyddsarbete. Modulen hanterar uppgifter om aktuell brandskyddsstatus och genererar rapporter som kan lämnas till kommunens brandförsvar.

Funktioner

REQS Skriftlig redogörelse för brandskyddet erbjuder nedanstående funktioner:
  • Hantering av underlag för skriftliga redogörelser
  • Registrering av tekniskt och organisatoriskt brandskydd
  • Presentation av status för skriftliga redogörelser
  • Generering och utskrift av skriftliga redogörelser
  • Behörighet för roller/rättigheter
  • Fastighetsdata
  • Loggfunktion
  • Arkivering


Tillbaka