Kundcenter

I REQS kundcenter är du välkommen att kontakta oss för mer information om vår produkt, eller om du vill boka en demostration. Här är även du som är kund med supportavtal, välkommen att kontakta oss för supportfrågor, där du kan rapportera och följa ditt supportärende. I Kundcenter kan du:
  • Kontakta säljare för att göra en intresse anmälan eller boka demo av systemet
  • Smidigt rapportera ditt supportärende:
    Ditt e-postmeddelande registreras i ärendehanteringssystemet och du får direkt kvittens på ditt supportärende/fråga.
  • Du kan följa status på ditt supportärende samt ärendehistorik.
  • Få automatisk uppdatering via e-post när ditt ärende är avslutat och löst.
  • Ta del av vår kunskapsbank, t ex Vanliga frågor och svar.
  • Ni är givetvis välkomna att ta kontakt med oss via andra kanaler så som e-post & telefon. 

Till Kundcenter


Adress: Smidesvägen 12
171 41 Solna
Telefon: 08-588 851 40
E-mail: info@reqs.se