REQS SBA


Ändamål

Modulen REQS SBA ger stöd till den som ansvarar för att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. Modulen är avsedd att tillämpas av fastighetsägare, förvaltare, hyresgäster, driftentreprenörer, egen personal m.fl., vid planering, regelbunden kontroll och uppföljning av brandskyddet i en fastighet eller i en verksamhet. 

Beskrivning


Modulen REQS SBA är ett webbaserat verktyg för planering och genomförande av periodiska kontroller av tillståndet för såväl byggnaders som verksamheters tekniska och organisatoriska brandskydd. Vid behov kan även modulen REQS Felanmälan/Incidentrapportering kopplas till. I modulen finns stöd för hantering, rapportering och uppföljning av fel, brister, skador och åtgärder.

Statistikrapporter kan genereras för genomförda kontroller, noterade brister, samt åtgärdade och kvarstående anmärkningar m.m. Löpande statistik redovisar utvecklingen av det systematiska brandskyddsarbetet, vilket bildar grund för reviderings- och förbättringsarbete med avseende på en fastighets eller en verksamhets brandskyddsstatus. 

Funktioner

Modulen REQS SBA erbjuder nedanstående funktioner:
 • Planering och generering av checklistor och protokoll för brandskyddskontroller
 • Uppläggning av organisations-, brandskydds-, handlings- och utbildningsplaner
 • Registrering av anmärkningar och upprättande av åtgärdsförslag
 • Fastställande, prioritering och hantering av åtgärder
 • Uppföljning av periodresultat
 • Kraftfull statistikfunktion
 • Behörighet för roller/rättigheter
 • Uppladdning av dokument
 • Arkivering av protokoll, anmärkningar, åtgärder och tillhörande dokumentation
 • Automatisk bevaknings- och påminnelsefunktion
 • Loggfunktion  
 • Modulen finns även framtagen för mobila enheter med ett mobilt gränssnitt samt att tekniken är Off-line. Det innebär att du inte ens behöver täckning för att kunna arbeta med SBA


Tillbaka