REQS Miljö/ Byggnadsföroreningar


Ändamål

Modulen REQS Miljö/Byggnadsföroreningar hanterar inventeringar av farliga och miljöstörande ämnen i byggnader, anläggningar och mark.
Vid ombyggnad, rivning av byggnader och vid markarbeten ska en inventering göras för att identifiera förekomst av miljöstörande ämnen. Inventeringen kan sedan ligga till grund för entreprenörens rivningsplan. 

Beskrivning

Modulen REQS Milö/Byggnadsföroreningar är avsedd att användas vid kartläggning av miljöstörande ämnen på en fastighet. Ett underlag skapas för inventeringen där tidigare registrerade miljöstörande ämnen redovisas. Resultatet av inventeringen matas in via webbaserade formulär och redovisas i systemets användarvänliga gränssnitt. Elektroniska dokument som foton och rapporter kan laddas upp och kopplas till en specifik inventering.

Funktioner

Modulen REQS Miljö/Byggnadsföroreningar erbjuder nedanstående funktioner:

- Generering av inventeringsunderlag
- Registrering av inventeringar och miljöstörande ämnen
- Sammanställning och generering av rapporter
- Rapport- och dokumentationsbibliotek
- Uppladdning av dokument
- Kraftfull statistikfunktion
- Behörighet för roller/rättigheter
- Loggfunktion
- Arkivfunktion


Tillbaka