REQS Status AFF/ Planerat underhåll


Ändamål 
  
Modulen REQS Status AFF erbjuder en metod att fastställa tillstånd och funktion hos ett fastighetsobjekt och är ett stöd vid upphandling och uppföljning av tekniska förvaltningsentreprenader. 

Beskrivning 
  
Statuskontroller genomförs generellt för ett helt fastighetsbestånd eller riktat för en viss byggnad, ett system, en installation, en byggnadsdel eller en anläggning. REQS Status AFF underlättar arbetet med statuskontroller genom att leverera normerade besiktningsdokument enligt strukturen i ABFF04 (Allmänna bestämmelser för entreprenader inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster). 

Funktioner 

Modulen REQS Status AFF erbjuder nedanstående funktioner:
  • Generering av besiktningsdokument
  • Registrering av anmärkningar
  • Sammanställning och generering av statistik
  • Rapport- och dokumentationsbibliotek
  • Uppladdning av dokument såsom mätprotokoll
  • Behörighet för roller/rättigheter
  • Fastighetsdata
  • Arkivering


Tillbaka