REQS Driftronderingar


Ändamål


Modulen REQS Driftrondering är ett hjälpmedel för fastighetsägare att skapa kontroll över tillsyn och skötsel av sina fastigheter.

Beskrivning

Modulen REQS Driftrondering tillhandahåller ett webbaserat verktyg för planering och genomförande av periodiska kontroller av tillstånd och skötsel. Systemet genererar automatiskt anpassade checklistor till förutbestämda utförare. Stöd finns också för hantering, rapportering och uppföljning av brister, skador och åtgärdsförlag. Statistikrapporter kan genereras för genomförda kontroller, noterade brister, åtgärdade och kvarstående anmärkningar vilket skapar översikt över fastigheternas tillsyn och skötsel.

Modulen REQS Driftrondering går även att koppla ihop med modulen Felanmälan/Incidentrapportering för att anmäla akuta brister och skador.

Funktioner

Modulen REQS Driftrondering erbjuder nedanstående funktioner:

 • Generering av checklistor för regelbundna kontroller
 • Registrering av anmärkningar och upprättande av åtgärdsförslag
 • Fastställande, prioritering och hantering av åtgärder
 • Uppföljning av åtgärder
 • Kraftfull statistikfunktion
 • Behörighet för roller/rättigheter
 • Uppladdning av dokument
 • Fastighetsdata
 • Automatisk påminnelsefunktion
 • Loggfunktion
 • Arkivfunktion
 • Modulen finns även framtagen för mobila enheter med ett mobilt gränssnitt samt att tekniken är Off-line. Det innebär att du inte behöver täckning för att kunna arbeta med Driftrondering
          

Tillbaka