REQS Avtal


Ändamål


Modulen REQS Avtal gör det möjligt för en fastighetsägare att få översiktsikt över sina avtal. Modulen innehåller stöd för att automatiskt bevaka avtal och ladda upp dokument.

Beskrivning

REQS Avtal erbjuder ett system för bevakning och påminnelse av olika typer av avtal som läggs in i systemet. Modulen förvarnar via mejlutskick till förutbestämda personer i god tid innan avtalen ska omförhandlas, löper ut eller ska sägas upp. Modulen REQS Avtal är särskilt lämpad att använda i fastighetsbestånd med stora bestånd.

Funktioner

Modulen REQS Avtal erbjuder nedanstående funktioner:
  • Avtalsregister
  • Automatisk påminnelsefunktion för avtal
  • Dokumentationsbibliotek
  • Kraftfull statistikfunktion
  • Rapportgenerering
  • Loggfunktion
  • Uppladdning av dokument såsom avtal eller bilagor
  • Arkivfunktion


Tillbaka