REQS Energideklaration


Ändamål

Modulen REQS Energideklaration utgör ett stöd för fastighetsägaren vid genomförandet av en korrekt energideklaration. Modulen innehåller en exakt kopia av Boverkets energideklaration med ett tillägg som bildar underlag för vidare arbete med fastighetens energieffektiviseringar. 

Beskrivning

REQS Energideklaration innehåller alla funktioner som fordras för att en energideklaration enligt gällande myndighetskrav ska kunna upprättas. De grundläggande uppgifterna om fastigheten och dess energidata kan enkelt redovisas av fastighetsägarens egen personal. Arbetet för den certifierade energiexperten underlättas och bör därigenom leda till en lägre totalkostnad för upprättandet av energideklarationen.

REQS Energideklaration fungerar även som ett stöd vid planering av energieffektiviserande åtgärder då all information om fastighetens energiprofil ligger kvar i REQS. Kompletterande information kan hämtas från modulerna REQS OVK och REQS Radon.

Funktioner

Modulen REQS Energideklaration erbjuder nedanstående funktioner:
     
 • Hanterar energidata
 • Utskrift av energideklaration  
 • Beräkningsmodeller för fastigheters energianvändning
 • Export av data till Boverkets nationella databas
 • Sammanställning och generering av rapporter
 • Rapport- och dokumentationsbibliotek
 • Uppladdning av dokument
 • Arkivering
 • Behörighet för roller/rättigheter
 • Fastighetsdata
 • Loggfunktion

 
Tillbaka