REQS Köldmedium


Ändamål


Modulen REQS Köldmedium tillhandahåller underlag för myndighetsbesiktning av köldmedier Köldmedier kallar man de kemikalier som kan transportera kyla och används till exempel i kylar, frysar, luftkonditioneringsaggregat och värmepumpar. Det finns flera olika typer av köldmedier med varierande miljöpåverkan. Freoner är ett samlingsnamn för en viss grupp ämnen som används som köldmedium.

Beskrivning


Modulen REQS Köldmedium är ett stöd för både fastighetsägare och besiktningsmän. Systemet tillhandahåller föreskrivna mallar där bl.a. aggregatstyp, installationsår, kodbeteckning, fyllnadsmängd, kan fyllas i. Detta underlättar och effektiviserar den anlitade besiktningsmannens arbete. Samtidigt håller du uppsikt på vilka enheter du har i beståndet, tillsammans med anmärkningar, statistik och andra noterade uppgifter.

Funktioner


Modulen REQS Köldmedium erbjuder nedanstående funktioner:
  • Hanterar besiktningar, anmärkningar och åtgärder
  • Generering av inventeringsunderlag
  • Sammanställning och generering av rapporter
  • Rapport- och dokumentationsbibliotek
  • Uppladdning av dokument
  • Kraftfull statistikfunktion
  • Behörighet för roller/rättigheter
  • Fastighetsdata
  • Loggfunktion
  • Arkivfunktion


Tillbaka