Fastighetsnät


Ändamål


Modulen REQS Fastighetsnät tillhandahåller underlag för fastighetsägare, förvaltare eller annan driftentreprenör, att inventera, besiktiga, beskriva anmärkningar kring beståndets fastighetsnät.
Med fastighetsnät avses data eller telekommunikation, TV nät eller annan ägd eller förvaltad nätdrift.

Beskrivning

Modulen REQS Fastighetsnät är ett stöd för fastighetsägare, förvaltare eller driftentreprenör. Systemet tillhandahåller fyra områden där en kortare besiktningsinfo är en den inledande delen. Statusbeskrivning, checklistor samt utförare är andra områden som fylls i för en fullständig dokumentation. Checklistan kan anpassas efter resp. fastighetsägare behov för bästa flexibilitet och nytta. Under status beskrivs en mängd parametrar, även dessa anpassningsbara, t.ex. betygsgradering av driftutrymmen, luftmiljöer, yttre påverkan etc.

Under checklistan väljs en rad kontrollpunkter där även dokumentation eller bilder med enkelhet kan bifogas.  

Funktioner


Modulen REQS Fastighetsnät erbjuder nedanstående funktioner:
 • Hanterar besiktningar, anmärkningar och åtgärder
 • Utskrift av standardblanketter
 • Anpassningsbara checklistor
 • Statusbeskrivningar
 • Generering av inventeringsunderlag
 • Sammanställning och generering av rapporter
 • Rapport- och dokumentationsbibliotek
 • Uppladdning av dokument
 • Kraftfull statistikfunktion
 • Behörighet för roller/rättigheter
 • Fastighetsdata
 • Loggfunktion
 • Arkivfunktion
          

Tillbaka