REQS Felanmälan/ Incidentrapportering


Ändamål   

Modulen REQS Felanmälan/Incidentrapportering används för att på ett systematiskt sätt behandla arbeten som föranleds av händelserelaterade fel som upptäcks.    

Beskrivning  

REQS Felanmälan/Incidentrapportering gör att ni bereds möjlighet att i ett tidigt skede upptäcka olika typer av brister för att förhindra större incidenter, olyckor eller avvikelser. Modulen är uppbyggd på en rapporteringsdel (som ej kräver login) och en uppföljningsdel där ni kan följa upp och delegera vidare avvikelser.   

Modulen kan struktureras på valfritt sätt genom att själv välja vilka felanmälning/incidenttyper som ska finnas med. Man kan också välja vem eller vilka personer som ska få automatiska mejlutskick när en felanmälan/incident rapporterats in. 

Funktioner  

Modulen REQS Felanmälan/Incidentrapportering erbjuder nedanstående funktioner:
  • Extern rapportdel som ej kräver login
  • Automatisk bevakning och påminnelser till berörda personer
  • Möjlighet att koppla extern rapportdel till modulerna SBA och SAM
  • Hanterar felanmälningar och andra händelserelaterade anmärkningar
  • Kraftfull statistikfunktion
  • Uppladdning av dokument
  • Behörighet för roller/rättigheter
  • Loggfunktion
  • Arkivfunktion
                   

Tillbaka